Letná škola I. pokročilí 2019

OtVáRame foTogalériu z neZabudnuteĽnýCh 11dNí…

RoBíme žiHľavové vlákna

VeVerica

veSna…

a VeSna …

LuNa a jedLo?

BeLawa

VeČný oHeň v streDe dvoRa.

KuChyŇa s terAsou,cenTrum diaNia

BaBy divožieNky,výborNe lukoStreLkyne, kuchÁrky,taneČnice, hereČky,tkáČky…(naŠa škoLa).

StôL sme si VyRobili spoLu.aj sme jeDli okolo neHo spoLu.

V

yRábali s nami lukY v stoDole a sTrieľali v leSe chaLani z dVoRa AnjOu.a PalicoVá škola s doBromirom(škoLa šeLiem) pokračoVala tam, kde sme minuLé leTo končili…

BaBy a vence ,chVíle preD obRadom