Kurzy na výrobu lukov a šípov

Kurzy na výrobu lukov

dá sa priHláSiť na 0907940397


NaJbližší teRmín 19.-20.6., sa dohodnúť aj 1deň a výRobu rozdeliť na viac terMínoV, vzhĽadom na situÁciu osobne .

PoZOR!!!.????.noVý  dÁtum 15.maj 2021.TREBA Sa VoPred Hlasit u NAS!!!!počet miest limitovany!!!!!????

Pokiaľ máte záujem o výrobu vlastnú výrobu lukov a šípov aj mimo termínu kurzov, dá sa dohodnúť aj jednotlivo. PRípLatok za inDividuÁlnu poZornosŤ a pRácu mimo skupinu: 20 e..

zakLadna CeNa kurzu sa odvíja od ceNy luku plus 20e kurZovne.nePreSiaha cenu 90e. NoCĽah u nÁs v cene.

Ponúkame priestor a čas na tento účel, drevo, náradie materiál. Za víkend alebo tri dni si môžete u nás vyrobiť vlastný kvalitný luk a šípy. Pokiaľ máte záujem, je možne vyrábať iba šípy. Všetky podrobnosti treba dohodnúť osobne,telefonicky emailom. Luky sa vyrábajú v rôznych veľkostiach krátke, stredné, dlhé. Použivame len prírodné materiály. V zime možnosť vlastného zberu dreva po dohode…
Všetky luky sa vyrábajú ručne bez použitia strojového opracovania. Kto hľadá športové sériové kusy, hľadá márne. Rovnako ako u iných druhov starých zbraní, každý kus je originál, teda má aj svoju vlastnú umelecko – estetickú hodnotu. Tak ako kedysi aj dnes predstavuje osobný predmet a každý lukostrelec má k svojmu luku osobitý vzťah, i keď vie strieľať aj z iných lukov.

KuRzy v duChoVnej i hMotnej roVine vedie DuChoslav,výRobca klasiCkých lukoV starého tyPu

tmp_13426-fock503985848

tmp_13426-titl1694362656

Kurzy na výrobu

rr

tmp_13426-fock503985848

tmp_13426-lukykurz-1199681634