Kurzy na výrobu lukov a šípov

Kurzy na výrobu lukov

dá sa priHláSiť na 0907940397

🙂Jeden z mnohýCh oHlasov na kuRz:🏹

Filip R.:
Vážený Duchoslav, výrobce slovanských luků a koncovek…… 😁taDy Filip Rydlo s lukem z jalovce – luk jménem PLAZMA (Alikvotní sbor SPEKTRUM z Prahy).(z toho kurzu v roce cca 2006 či 2007 , jak tam byla i Slávka Halčáková …)“Slovanská lukostřelba“ – tehdejší cena kurzu byla 2500 SK .DĚKUJU ZA KURZ! Nesmírně mě to obohatilo – hlavně duchovně.


NaJbližší teRmín 25.5.2024


.voLajte,treba sA voPred pRihLáSiť.,presný poČet dní dohodneme podLa rozsahu pRác a okoLností.

dÁ sa dohodnúť aj 1deň(aj v TýŽdni) a výRobu rozdeliť na viac terMínoV, vzhĽadom na situÁciu osobne .

PoZOR!!!.?.TREBA Sa VoPred Hlasit u NAS!počet miest limitovany!!!

Pokiaľ máte záujem o výrobu vlastnú výrobu lukov a šípov aj mimo termínu kurzov, dá sa dohodnúť aj jednotlivo. PRípLatok za inDividuÁlnu poZornosŤ a pRácu mimo skupinu: 30 e..

zakLadna CeNa kurzu sa odvíja od ceNy luku plus 40e kurZovne.nePreSiaha cenu 140 e. NoCĽah u nÁs v cene.

Ponúkame priestor a čas na tento účel, drevo, náradie materiál. Za víkend alebo tri dni si môžete u nás vyrobiť vlastný kvalitný luk a šípy. Pokiaľ máte záujem, je možne vyrábať iba šípy. Všetky podrobnosti treba dohodnúť osobne,telefonicky emailom. Luky sa vyrábajú v rôznych veľkostiach krátke, stredné, dlhé. Použivame len prírodné materiály. V zime možnosť vlastného zberu dreva po dohode…
Všetky luky sa vyrábajú ručne bez použitia strojového opracovania. Kto hľadá športové sériové kusy, hľadá márne. Rovnako ako u iných druhov starých zbraní, každý kus je originál, teda má aj svoju vlastnú umelecko – estetickú hodnotu. Tak ako kedysi aj dnes predstavuje osobný predmet a každý lukostrelec má k svojmu luku osobitý vzťah, i keď vie strieľať aj z iných lukov.

KuRzy v duChoVnej i hMotnej roVine vedie DuChoslav,výRobca klasiCkých lukoV starého tyPu

tmp_13426-fock503985848

tmp_13426-titl1694362656

Kurzy na výrobu

rr

tmp_13426-fock503985848

tmp_13426-lukykurz-1199681634