Podporujeme

Naše spriatelené stránky a skupiny

Čajovňa Dobromila, mYjaVa

DoBromiLý aTeliér, piešŤanY

Cetrum pre liečbu drogových závislosti RIEKA,Šútovo

Časopis Vitalita

Borislaw – prírodný fotograf,

slamenedomy.cz

ObČina SvÄtoHáj rodNej vieRy,Bardejov

OBčiNa DaŽbogoVi vNuci,Nitra

WaLdorFská škoLa, KoŠice

Košický hrad, OZ

IRiS,lekÁreŇ,braTislava

Akademia Natura,škola šeliem,bRatislaVa,vRbovce

RiMe dzoNg,mediTačné centrum, LubiNa podKozince

Pridaj komentár