🌞Vitajte na stránke Karpatské Slnko🌞

Naše články pre časopis Vitalita

Nový článok: OKráľoch

🌿🌲Naše članky o bylinách tu

🔥🌈🌞 PodujatiA Jar a leTo 22☀️🌸

PoZor!!! TeRmíny na LeTo na MyJave 2022 tu…🔥🏹🌲Už takmer plne oBsadené,dÁ sa eŠte hLásiť, poČty limiTované!:0907940397

21.5.🌈🌿🦎tuRíčNy:KoseCkÝ zÁžitKový workshop,MaliNovo pri BratislaVe,príPrava pozemKu pre RodoVý statok,s ohŇom, lukostreĽbou, vareným jeDlom vonku, preDnáškou Mágia kosy ,inFo u nÁs. PRIHLáseNie: 19.5.uzavieRame