🙂Vitajte na stránke Karpatské Slnko🙂

Naše články pre časopis Vitalita

Nový článok:

Nevesty života a smrti

Je mi cťou

Čaro prepojenia v kruhu

Vyšlo o nás v časopise Vitalita…tu…

🪴Naše članky o bylinách tu

Vyšlo v časopise Moja chalupa,máj.23

🏹🔥PodujatiA JAr 23 tu🌲

☀️LeTo naMyJave( teRmíNy) uŽ tu…🌿🐐🐓

🏹🏹🪶🌄🐓1.júNa 23 škoLička Jablonka, Deň DeTí ako u Starých SlovaNov🔥

3.6.23 briGáDa u nÁs vo dvoRe, sTodo La, stuDničKa,spojeNé s lukoStreĽbou.vŠetci víTaní,jedlo a oHeň.😉🏹najPrv prÁca,poTom zÁbaVa🌿