🦙🙂Vita VáS strÁnka KarpaTské Slnko🙂

Naše články pre (klikni) Časopis Vitalita

Náš nový článok o sliepkach v časopise Doma v záhrade(júnové číSlo)

PoSledný článok v časopise Vitalita tu... Zlaté mosty stavati…

🌿Práve teRaz🌿

PRáve teRaz,tenTo meSiac🐶🌜, sa uŽ trAdiČneveNujeme pRácam na dVore, úPravám po Zime a dAžďoCh,zÁhRade, zvieRacím príBytkom, oPrave domČekov.mÔŽete sa pRidaŤ:0907940397😃🌿🍀

🌸leTo na MyJave🌼🍄

Letné ŠkoLy a táBory, 20.roČník, overená tRadícia:15.-21.7.2024- deTi,😉 7.-11.8.2024 Sme Ženy, MoKošín ❤️7.-11.8.2024 MužsKá sVorKa, 🔥26.- 30.8.2024 roDičiA a deTi.🤼 poČty limitoVané, hlásiŤ sa dÁ na:0907940397 bližšie info tu…

🌸🌿 jAr na MyJaVe 23/24 tu…

21.-23.6.24/PeCúchovia na MFF MyjAva 24, KniHy, húKadlá, reGioNáLne proDuKty…stretNutia, roZhovory

20.6.24, 😊💥🔥od 18h OslaVa leTnéHo slNovratu ,mYjava,bližŠie na Jar na Myjave 24

K Slnovratu pozri tu…