🌞Vitajte na stránke Karpatské Slnko🌞

Naše články pre časopis Vitalita (vÝber)

Trávové čarovné obrady

Náš zdroj sily

Naše članky o bylinách pre lekáreň Iris tu…

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

💥 🌲podujatia jAr a leTo 2021🌲💥TU!

🌄:SloVo k slNovRatu:💥uŽ niekoĽko rokov ideme podľa veSmírneho,nie pozemského rytMu:preTo slávime preChodové oBrady v presNý deň, kedY je ten maGický čAs.tento roK slNovrat paDol na pondeLok skoro rÁno. TedA 21.6. o 5.33. mY budeMe stÁť podveČer,pred najKratšou nocou roKa, 20.6. pri oHni pod otvorEnou oBlohou.teŠíme sa na vAšu pRítomnosť a spoluzDieľanie obRadu. Je potreBné sa kvôli limiTovanému počtu úČastníkov priHláSiť!!!

🔥🔥🔥🔥20.6.Oslava letného slnovratu u nás,s dielňou (19.6.) a BylinKárňou ,16-23h. info 0907940397🔥🔥🔥poZor!ako vŠetky poduJatia,aj toto bez AlKoholu a dRog,bližšie Tu

🔥☀️19.6.-20.6. SlnovRatovÁ dieLňa na výrobu Lukov,šípov a píšťal,u nÁs🏹🏹

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️:

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️