🙂Vita VáS strÁnka KarpaTské Slnko🙂

Časopis Vitalita

Nový článok:

Nový článok v časopise Vitalita tu... Zlaté mosty stavati…

🌿Práve teRaz🌿

🏹👣🤼🍄PoZor!!!!už sú zNáme teRmíny na

🌸leTo na MyJave🌼🍄

15.-21.7.2024- deTi,😉 7.-11.8.2024 Sme Ženy, MoKošín ❤️7.-11.8.2024 MužsKá sVorKa, 🔥26.- 30.8.2024 roDičiA a deTi.🤼 UŽ sa obSadzujú, poČty limitoVané, hlásiŤ sa dÁ už teraZ:0907940397 bližšie info tu…

🌸🌿 jAr na MyJaVe 23/24 tu…

21.4.2024 -BylinKáreň, hAdí deŇ JuraJský, vyHáňanie hadoV z dier, obRad, doneSenie LeteČka, lukostreĽba ,jaRné obraDové hRy , hoStina,oHeñ,bliŽšie:Jar na Myjave,viď vyŠšie