🙂Vita VáS strÁnka KarpaTské Slnko🙂

Naše články pre (klikni) Časopis Vitalita

Náš nový článok o kozách v časopise Doma v záhrade

Nový článok:

Nový článok v časopise Vitalita tu... Zlaté mosty stavati…

🌿Práve teRaz🌿

🏹👣🤼🍄PoZor!!!!už sú zNáme teRmíny na

🌸leTo na MyJave🌼🍄

Letné ŠkoLy a táBory, 20.roČník, overená tRadícia:15.-21.7.2024- deTi,😉 7.-11.8.2024 Sme Ženy, MoKošín ❤️7.-11.8.2024 MužsKá sVorKa, 🔥26.- 30.8.2024 roDičiA a deTi.🤼 poČty limitoVané, hlásiŤ sa dÁ na:0907940397 bližšie info tu…

🌸🌿 jAr na MyJaVe 23/24 tu…

18.5.2024 – noc múZeí,ŽiHľavové vlàKno, tkanIe, workShop, ÚĽuv, BratIslaVa,oBchodná uL.,od 15h.

26.5.:JízDa kráLů,VlČnov, sprevÁdzaJú duChoslav a WeleSlawa,počeT účAStníkoV limiTovaNý!🌿🐓🐎🐎🐎 PriHláSiť sa dÁ do 22.5.2024