🌞Vitajte na stránke Karpatské Slnko🌞

Naše články pre časopis Vitalita (vÝber)

Obrady prechodu cez hranicu

Naše članky o bylinách pre lekáreň Iris tu…

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

💥 🌲podujatia jAr a leTo 2021🌲💥

Termíny letných škôl a podujatí už známe!!!!

ĎakuJeme vŠetkým,kTorí nÁs podPorujú ,poMáhajú nÁm pRejsŤ toto obDobie a umoŽňujú nÁm doBre sa PripRaviť na ďaLšie poDujatia,dieLne, stRetnutiA s ľuĎmi- u nÁs či inDe…sleDujte naŠu strÁnku🖐️

POZOR!!!!! NoVý teRmíN: 24.4.2021🌞 VyneSenie Moreny, popoLudnie, eŠte uPreSníme🌞

🌲 :SloVo k dneŠku:🌲💥💥sTracH nad krAjinou – číTaj tu…💥💥

Pekný článok, úplne súhlasím.Dobrá doba na to, aby …bližšie k vašim slovám tu

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

l