🙂Vitajte na stránke Karpatské Slnko🙂

Naše články pre časopis Vitalita

Nový článok:

Posvätný babinec

Vyšlo o nás v časopise Vitalita…tu…

🪴Naše članky o bylinách tu

Vyšlo v časopise Moja chalupa,jan.23

🏹🔥PodujatiA 🏹ziMa23 tu🌲pozOr!

LeTo naMyJave( teRmíNy) uŽ tu

🔥🔥☀️🏹🌲🪶🪶🌲🌲🪐☀️☀️❄️❄️🔥🔥

4.2.2023 – zDravie,obBradoSlovie a Byliny v Čase predJaria a hRomníc, ČajovŇa JamaJka,sTará mYjava,od16h..MaGicko-prAkTické sTretNutie, posLedné v tejTo zime….

🙂🔥🌄 5.FeBruÁra 23 otVáRame noVý (10.)roČníK ŠkoLy novéHo žiVota. VoĽné ešte 1-2 mieSta….Bližšie o škole tu…,info:0907940397