O Nás


KarPatské slNko

DuChoSlav a weLeSlava

Danila Weleslawa , publicistka, spisovateľka, absolventka FFUK Bratislava.

Priekopníčka v jednoduchej, chutnej a zdravej strave, založenej na prvkoch našej tradičnej kuchyne.Varí prevažne na báze biopotravín a lokálnych produktov a poriada príležitostne aj workshopy na túto tému.

Napísala knihy: TAKÍ DIVOKÍ 1, 2,3  (eseje, príbehy a portréty slovenskej „alternatívnej“ scény od r.2000). KUCHÁRSKA KNIHA PECÚCHOV 1,2. A ČAROVNÁ KUCHARKA (knihy o celostnom prístupe k jedlu a životu, dajú sa čítať aj iba ako beletria), POSVATNÝ DUB(o dube, svätom strome našich predkov, spolu s Duchoslavom a Zunou Potančokovou), LUKOSTREĽBA A VÝROBA LUKU AKO OBRAD (spolu s Duchoslavom, eseje a praktické návody, sčasti čerpali zo zbierky svojich článkov pre Vitalitu – už 9 rokov)a zbierku esejí o slovanských obradoch Nech Slnko vyjde!,dostupnú už iba v kníhkupectvách.

Venuje sa písaniu, organizovaniu podujatí, vareniu , slovanskej mytológii a minulosti, intuitívnej lukostreľbe, túlaniu sa po lesoch so psami a kozami, práci s ľuďmi, zdravotným poradenstvom. Vedie roky pravidelne slovanské obrady, školy, letné školy-tábory pre deti,dospelých, rodiny s deťmi, prednáša.štvrtý rok vedie v lete slovanské mytologicko šamanske workshopy MOkoŠín a MoReNín pre ženy a dievčatá..Viedla nimi vydávaný časopis Karpatský pecúch – 11 rokov, bez grantov a podpory.

Koceľ Duchoslav – polygraf, psychoterapeut, absolvent PdFUK Bratislava.

Výrobca lukov, píšťal, liečebných prírodných tinktúr, olejov a „lektvarov“, alchymista, terapeut, poradca pre zdravie, lukostrelec.

Podieľal sa na knihách vydaných vo vydavateľstve Karpatský Pecúch nielen písmom a koncepciou, ale aj väzbou.

Jedinečné dielne na výrobu svojho luku a šípu ho preslávili po krajine,vytvoril s Weleslawou Karpatskú lukostreleckú školu postavenú na celkom iných pilieroch než ostatné školy. Venuje sa chovu kôz, výrobe produktov z kozieho mlieka.

Vedie dlhé roky pravidelne slovanské obrady, kurzy, nimi poriadané školy, prednáša.vedie letné školy tábory pre deti,mužov(Mužská svorka) ,rodiny s deťmi.

V duchovnom centre NA KRÍŽNYCH CESTÁCH NEPOUŽǏVAME: – kosačky, motorové píly, autá, fosfátové saponáty a mydlá, ELEKTRINU čerpáme zo solárnych panelov a z veternej elektrárne, (v zime výnimočne z generátora),vodu zo studne a z lesnej studničky, kúrime drevom alebo drevnými briketami. Nehnojíme chemickými hnojivami, nestriekame. Kosíme a pílime drevo ručne.

Svoje zvieratá pasieme voľne a nejeme.Kozy nepredávame na mäso ani nikomu, kto by tak s nimi nakladal.

Nejeme žiadne zvieratá, sliepky sú krotké a dajú sa zobrať na ruky, čuvače sú socializované. Nepijeme alkohol, nefajčíme, neužívame drogy.

To isté vyžadujeme od návštevníkov po dobu pobytu u nás- fajčiari chodia mimo pozemok.

Chodíme peši, MHD,verejnými spojmi, na bicykli, občas využijeme bartrovým spôsobom služby vlastníka auta, ktorých je všade,aj okolo nás, dosť.Sami nevlastníme auto.

Svoje vysoké nároky na stravu, vodu a prostredie vštepujeme aj do detí na našich stretnutiach a letných táboroch, a ukazujeme im, v čom spočíva skutočný luxus. Naše kurzy na výrobu lukov, šípov, píšťal, bubnov , ale aj prežitie, nový životný štýl a duchovný rozvoj v tradíciách našich predkov navštevujú rodiny s deťmi, dospelí ľudia všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia, asi 15 rokov pracujeme s deťmi z Waldorfskej súkromnej školy v Bratislave (víkendovky, letné školy, školy v prírode, sústredenia, tematické hodiny),no nielen s nimi.Nami vypracovaný pedagogický systém využívajú rôzne alternatívne aj bežné školské zariadenia.a lesné škôlky. Máme tiež dielňu – stodolu a malé vydavateľstvo. Vydávali sme jeden ásť rokov časopis Karpatský Pecúch , s periodicitou 2x do roka , 26 stranovú A4– forma so správami o nás, našej práci, o dianí na prírodnej scéne na Slovensku(rozhovory, riporty, ankety, správy, návody na ručnú výrobu rôznych predmetov – hudobných nástrojov, oblečenia podľa starého spôsobu, jedla – doma pečený chlieb a podobne. )

Napísali a vydali sme niekoľko kníh, ktoré sú i obsahom ojedinelé… Vyskúšali sme aj život v komunite , no lepšie nám vyhovuje život vo dvojici. ALe vyhľadávame príbuzné bytosti a radi zdieľame svoje skúsenosti a pocity s nimi. Každý mesiac už  10 rokov pravidelne publikujeme svoje články o obradnej lukostreľbe, oživených slovanských obradoch pre toto obdobie v časopise VITALITA a mesačne sme dlhý čas prispievali na stránku výrobcov a distribútorov biopotravín HAPPYLIFE radami čo urobiť v jednotlivých ročných obdobiach pre svoje zdravie a dušu.Spolupracujeme s prírodnou lekárňou Iris Bratislava.(predNášky,worKshopY,články na webe Iris) Mobil: 0907940397, 0915141933