♨️Leto na Myjave 2020 (TermíNy sa už zaČali obSadzovať!)

🌻Predbežné termíny podujatí na leto🌻 2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.staRší a poKročilí 20.- 24.7.2020 Karpatská letná škola II.,pre meNších alebo „novÝch“ 31.7.- 4.8.2020 Mokošín – Sme žeNy 14.-18.8. Rodičia a deti,veKovo zmieŠaná skuPina 😉oKrem týChto poduJatí buDe v leTe DieLňa Celý článok ♨️Leto na Myjave 2020 (TermíNy sa už zaČali obSadzovať!)

Iné nebytosti(úryvok z knihy Nech Slnko vyjde 2)

Iné nebytosti v slovanskej mytológii Okrem bohov a vyšších démonov náš svet odjakživa obývali a našich predkov – a nás tiež – sprevádzali a sprevádzajú iné nebytosti, nižší démoni.Zo zásady sa viažu na živly a nimi vytvorené prostredie. Obývali túto Celý článok Iné nebytosti(úryvok z knihy Nech Slnko vyjde 2)