ŠkoLa noVéHo žiVota,ukonČenie cykLu,

Ahojte, ďakujem za včerajšok. Škola bola včera super, pri tych drakoch sa mi veľa vecí zase vyskladalo a večer mi dochádzali ďalšie súvislosti. Aj keď som teraz v úplnom utlme a ten spln to teraz umocňuje, podvedomie teraz hodne načítava a mám toho čo spracovávať🙂. Majte pekný deň a ďakujem za celý rok školy. Som rada, že som to nevzdala, aj keď to bolo zo začiatku ťažké kvôli mame. Pozdravujem drobcov 🤗(SeWerka,poVažská bystriCa)

Koncom feBruáRa/ľutňa sme.ukončili ročník 10.skupiny našej ŠkoLy nového života. ZvonisLava,seWerka a Lad preŠli celý Kruh z pôvodNých 8 žiaKov,ktorí začali pred Rokom. Kruh/Kolo roka je základnÝm stupŇom pre Ďalsie vzdeLávanie v ŠkoLe, ktoré čaSť našich žiakov a priaTeľov aj vyuŽíva… Na JeseŇ,po roVnodennosti,otvoríme noVú skuPinu, teDa máte čaS premySlieť a priDať sa.

Čo je škola nového života tu…