SiLové a sLáVne mieSta 10.,2022

ZiMná metelica bola vhodnou kuLisou na ďalšie stretnutie ,pátranie po nezvyčajných a povznášajúcich miestach na Myjave a okolí.Je ich stále dosť a zakaždým odchádzame z takéhoto stretnutia múdrejší,vedmomejší,naplnení radosťou aj hrdosťou. Také bolo aj stretnutie,kde sme šli po stopách najväčšieho Celý článok SiLové a sLáVne mieSta 10.,2022