HroMnice 2020s KarPatským sLnkom

Milé panie lekárničky, toto bol opäť mimoriadny zážitok, som taká pomalšia osoba, mne sa to všetko (a že toho bolo opäť veľa) musí tak „usadiť“, akosi si to rozsortírujem, poukladám, prípadne preložím do svojho mentálneho slovníka…takže teraz len ten najintenzívnejší: všimli Celý článok HroMnice 2020s KarPatským sLnkom

👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sú už takMer plné! zoStávajú poSledné mieSta!)🍎🌻🐌🦉🐔

🌻 termíny podujatí na leto🌻 💥👑Letné ŠkoLy vedú weLesLawa a duChosLav,pRiatelia a poMocní veDúci z radov sTaRších a sKúsenejŠích deTí a mLáDeže.👫👭👩‍👩‍👧 2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.,17.ročNíK ,staRší a poKročilí,uZavreté! 20.- 24.7.2020 Karpatská letná škola II.,15.roČník,pre meNších alebo „novÝch“.ešte 2 Celý článok 👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sú už takMer plné! zoStávajú poSledné mieSta!)🍎🌻🐌🦉🐔