Zlaté mosty stavatiCelý obradový rok nás sprevádzajú tance. Keďže je našou snahou dostať sa v prežívaní posvätnosti duchovna našich predkov až do najstarších čias, aké dokážeme mentálne , duchom aj citom pochopiť a vnímať, nevyhnutne sú to tance najstaršie, ktoré sú známe pod názvom chorovody. Tancujeme teda v kruhu, v reťazi, chorovody s motívmi brán a mostov. Všetky tieto tance patria k symbolike Slnka , pohybu planét a večnej jednoty.

Kto je kto
Chorovody sú jedinečné aj v tom, že ich tancujú iba ženy a dievčatá. Je to výlučne ženská záležitosť. V starých časoch ešte každý vedel, kto je a kde je jeho miesto. Muži tancovali mužské a ženy ženské tance. V odbornom jazyku muži vertikálne, ženy horizontálne. V súlade so svojím založením.
Pre muža je prežívanie kruhového opakujúceho sa pohybu nepochopiteľné a nezáživné, nezmyselné. Ženy zasa nerozumejú stupňujúcemu sa tempu a výskokom a nechápu vytrženie muža, pohybujúceho sa v takom tanci.
Pri našich obradoch sa ženy očarene dívajú na chlapov, čo narábajú s ohňom, palicami a robia nebezpečné pohyby, balansujúc na hranici bláznovstva. Muži zasa s otvorenými ústami sledujú ladne sa premiestňujúce baby v kruhu okolo ohňa, s vejúcimi šatmi a vlasmi, donekonečna opakujúce tie isté pohyby, prelínajúce sa do nových významových celkov. Všetci si vychutnávajú jedinečnosť svojho určenia. Dnes sa tancuje bez tohoto zafarbenia, dokonca aj párové tance stratili opodstatnenosť, pre ktorú vznikli, a to (predovšetkým) ukázať verejne pohlavnú zdatnosť a pripravenosť zachovať rod („Ženu si vyberaj v tanci“.) Teraz si každý tancuje sám za seba, a medzitým sa možno aj zamýšľa nad tým, kto vlastne je…(!)
Z jedného vesmíru do iného
Keďže sme stále v období jari, dôležité sú práve tance pri vynesení Moreny a jurské tance Otvárania zeme (24. apríl). Počas oboch týchto najdôležitejších jarných obradov sa tancujú chorovody so symbolikou mostov a brán. Sčasti sme sa o nich zmienili v prechádzajúcom čísle Vitality, no treba ešte zdôrazniť niektoré skutočnosti. Predovšetkým, kto pozná text piesne Hoja ďunďa hoja, isto sa aspoň letmo zamyslel nad významom slov, ktoré sa v ňom vyskytujú _ zlaté mosty, nesiem vám čiernooké dievčatko, dáte nám cez ne prejsti… My ich ľuďom pred obradmi vysvetľujeme takto:
Mosty a brány sú prastarým a pôvodným symbolom prechodu z jednej skutočnosti do druhej, z jedného miesta na protiľahlé, z jedného vesmíru do iného vesmíru. Pri takomto prechode je nutné pýtať povolenie (brány bývajú strážené, na noc zatvárané a mosty cez vody boli pre svoju strategickú polohu pod dozorom síl videných, aj skrytých), a pri oboch snahách o prechod bolo potrebné priniesť dar alebo obeť. Alebo ukázať snahu obeť podstúpiť alebo niečo vzácne darovať.
Bývalo to, ako sa dochovalo nielen v rozprávkach , obvykle, ako dar najvzácnejsí, milované zlatovlasé dieťa alebo krásne dievča. Alebo najsilnejší junák rodu.
V neskorších časoch táto už symbolická obeť iba prešla popod bránu alebo cez most, čím spojila dva svety.
Niekedy sa prechod dieťaťa cez most vysvetľuje aj ako príchod „mladého Slnka“ -jarného Slnka na svet. Pri kruhových tancoch na letný slnovrat na jednom z našich obradov okolo vnútroného okraja kruhu prechádzali muži , nesúci na spojených rukách zlatovlasého chlapca, symbol vysoko stojaceho slnka, ktoré v ten deň vrcholilo.
Stretneme sa na niektorom z našich obradov, s otvoreným srdcom, pod večnou oblohou…
text a foto:karpatské slnko, duchoslav a weleslawa,www.karpatskypecuch.org