🔥🦎🌼Jar na Myjave 2023/24🌲🏹

mÁj/tRaveň🌱❤️ In5.5.2024 – od 13.30 h do 18h. ČaRovné zvuKy a ca,oHeñ , tanCe – zÁŽitKový woRkshop , zameRa zmieRňovanie vPlyvu magn,na čloVeka,aj s pRednáŠkou a teoRetickou čaSťou, pRíspeVok 51e. 🌿18.5.2024 pEcúChovSká dielŇa: ukÁŽky pre ÚĽUV,BratisLaVa,tkanie zo žiHľavY 25.5.- výRoba Celý článok 🔥🦎🌼Jar na Myjave 2023/24🌲🏹