🌄 jeSeň na Myjave 2021🌄 poZor,už aJ októBrové teRmínY,viĎ nižšie!!!

jeSeň 2021 🌄🌀🏹🔥 5.9. siLové mieSta kaRpát,záŽitkovŸ worksho 14.-15.9.vÝroba Luku a šíPu 18.9-19.9.vÝroBa,luky a.šīPyp, 획aly 19.9..poTáborové rovnodennoStné sTretnutie   24.-25.9.muŽskÁ sVoRka, s poTnou chyŽou a výRobou píšťaLy, dÁ sa ešte priHláSiť!!!   okTóBeR 2021 1.-3.10.vÝroBa lukoV,BraTislaVa 16.-17.10.,vÝroBa lukov, u nÁs Celý článok 🌄 jeSeň na Myjave 2021🌄 poZor,už aJ októBrové teRmínY,viĎ nižšie!!!