❄️🎇🔥 🌨️ziMa na Myjave 2023🌲🏹

DeCembeR/mRazeň 2.12.preDvianočný jaRmok, Javorník,MoRava 3.12.preDvianočNý jaRmok, poRiadie, Myjava 8.12.predVianoČnÝ jarMok, RuDníK,mYjava 9.12.-10.12.LucioVské čArovanie a veštBy, sTrídŽie dNi👻👻👻3.ročníK traDične na MojTíne u Adi,pre baBy malé aj veĽké,už sa obsadZuje,mnoŽstvo ľuDí limiTované,inFo u nÁs.príSpevok:88e, dieŤa do 8r 44,staRšie 66,od 12r 77.e vTom Celý článok ❄️🎇🔥 🌨️ziMa na Myjave 2023🌲🏹