♨️Leto na Myjave 2020 (TermíNy sa už zaČali obSadzovať!)

🌻Predbežné termíny podujatí na leto🌻 2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.staRší a poKročilí 20.- 24.7.2020 Karpatská letná škola II.,pre meNších alebo „novÝch“ 31.7.- 4.8.2020 Mokošín – Sme žeNy 14.-18.8. Rodičia a deti,veKovo zmieŠaná skuPina 😉oKrem týChto poduJatí buDe v leTe DieLňa Celý článok ♨️Leto na Myjave 2020 (TermíNy sa už zaČali obSadzovať!)

Podujatia ziMa 2019/2020

PoZor!!!teRmíNy na leto 2020u nÁs čoSkoro…!!!🐾🐔🐏🐅🐺🌲🍒🍄🥣🍜🍽️♨️🌝🌟🌠⛈️🌀🔥🔥🔥🏹🏹🏹⚔️🧺🧺 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇 21.12.oBrad a slÁvnosŤ ziMnéHo sLnovraTu,u nÁs,les ,oheň,tradiČný obrad., MožnosŤ postrižín,prijaTia mena, baDniak, očista živlami, preChod cez PahreBu…🌲♨️🌛🌠🌨️🌧️lukoStreĽba ceZ oheň JANUÁR 2020 11.1.2020 – od 12h do cca 17h,bReZová p.BradLom,čajovŇa jaMajka.🌞⭐🌠🌜 HVieZdopiS /aStroLógiA ceLkom Celý článok Podujatia ziMa 2019/2020

Leto na Myjave 2019

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi. JÚN 2019 7.-8.6.dieLňa na lukY 15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ oHeň v srDciaCh a v pRíRode,víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ Celý článok Leto na Myjave 2019