🔥🦎🌼Jar na Myjave 2023/24🌲🏹

BradIr9.3.2024-🪵🌿 neVšeDné podoBy pRúTia,tradiČné remeseLné poduJatie, Rud,k,Myjava. Ukty prÁc,odoMáce peČivo a jedLoreBa sa 💮17.3.poriaDie, víTanie jaRi,výRobky z dielNe,knihY, doMa pečenÝ chliEb🌱 23.-24.3.kurZ na vÝRobu luku a šÍPu,u nÁs 🔥💥🦋30.3. duChovno/čaRovné buBnovaNie, píšťaLy, oheŇ,tanec. PracujeMe s elektroMagneticKým poĽom a siLami zeme Celý článok 🔥🦎🌼Jar na Myjave 2023/24🌲🏹