🌀JesEň a ziMa na Myjave 2020 🏹 PoZor!!!všeTky poduJatia počtoM úČastníkoV liMitované🔥

⭐🌟1.11.2020– aStro/hViezdopiS,onliNe ,7.čaSť😊🌛 20..NovemBra 2020, dieLňa na vÝrobu luku a Šípu🏹dá sa priHlásiť 🏹🏹27.11.2020 – dieLňa na LukY a šíPy 29.11.2020-traDičná oNdreJská lukoStreĽba ,oBrad🏹 4.12.- 5.12.2020– dieLňa na LuKy a šíPy🏹🏹 6.12.- aStRo/hVieZdopiS 🌜🌞💫,cYklus, onLine 19.12.- Očista dYmom,prednÁška s ukážkami, Celý článok 🌀JesEň a ziMa na Myjave 2020 🏹 PoZor!!!všeTky poduJatia počtoM úČastníkoV liMitované🔥