Leto na Myjave 2023🌾🌲🐐🐓🍎🏹

Na jedNotlivé terMínY je uŽ možné hLásiŤ sa. Už sčaSti oBsadené, poČty limiTované.info:0907940397 Letné škoLy a tÁborY u nÁs🌄🪶🌲 PoznÁmka:VŠeTky skuPiny stoJa Od samÉho zaČiatku (20 rokov )na základoCh domáCeho– slovanského príroDného duchoVna a kultúrneho odkazu.🔥🌄🌲vaRíme bezmÄsité jedLo .KuxhyŇa tRdiČná,reGionálna, Celý článok Leto na Myjave 2023🌾🌲🐐🐓🍎🏹