VyneSenie MoreNy 2022

SníMky :weLesLawa a Lubos Diňa

MoRena Morena ,za kohos zhoreLa…
Tohoročná Kráľovna jari Veve bola žiadanou pri fotografovani
Šťastna a krásna
Tradičná lukostreĽba s Kráľovnou
Kráľovnina reč
Ohnivé šípy…
…a voda
OčisTný dYm
Tanec s Morenou
Odovzdávam ti svoje bolesti
Svetlanka a ti druhi
Ideme s Morenou(nesie ju Živa)
MoreNina streLnica

PodĽa veŠteckej hrY zimA ešte nePovedala posledNé slovo…
VečeRná koPanica pred rovNodennosťou