Rodičia a deti 2019

DoŠli baby „inDošky“…

RaDosť na lúKeTKanice


poZor!!! PotáboRové streTnutie,spoJené s rovnodennosTnou slávnosŤou, plackovaním, lukoStreĽbou a hraMi na lúKe bude 22.9.2019

SkVelé stretnutie podobne naladených bytostí sa u nás uskutočnilo už desiate leto. Veľa sa vyrábalo, tkalo,chodilo,jedlo?, varilo(chlapi z východu pripravili výborné bryndzové halušky) strieľalo, čítalo pri ohni. Záverečné divadlo na večernej lúke s dožinkovým obradom a tancami nás všetkých naladilo na spoločný kruh…a pocit z neho zostáva stále…

Takmer všetci (jakub šiel po vodu ,bruno stojí mimo záber)

AnDrej luKostrelec

Pred oBradom ďakovania za úrodu

raDoslav a tAmi,u nás už ako doma…

roNo a koSa

sÁrka,LenKa,aMálka

sÁrka rasTie na pomoCnú veDúcu,lenKa sa iba učí…

výRobná stodola

haluŠky!!!