Malý slnovrat

Bolo to Dva dni pred slnoVratovým Splnom,a napriek všetKým splnovým zvyKlostiam na myjave nám Nepršalo….hoci pri nedeĽnej lukostreľbe na lúkach nad nami hrmotal Perún,patrón luKostreLcov,a sa nÁm pripoMínal…tak Nám krásne vyŠla aj byLinkáreň,aj večerné vareNie z byLín a plodín leSa a lúk na ohni,aj ranné kosenie a obedné hrabanie…no a tiež,ako vždY, spLnové kúpanie v jazieRku sTarej Myjavy. SlnovRatovú traÁvovo,ohňovo,bYlinovo,lukostrelecKá náladu sme si užili napLno, so všeTkými živLami ,ktoRé nás tvoria…