Rodičia a deti 2019

Članok a fotky doplníme!!!🐱👩‍👩‍👧‍👧😊

Takmer všetci (jakub šiel po vodu ,bruno stojí mimo záber)

AnDrej luKostrelec

Pred oBradom ďakovania za úroduraDoslav a tAmi,u nás už ako doma…

roNo a koSa

sÁrka,LenKa,aMálka

sÁrka rasTie na pomoCnú veDúcu,lenKa sa iba učí…

výRobná stodola

haluŠky!!!