Mokošín -Mužská svorka

..Tento rok sme boli spolu,i ked kazdá skupina zvlášť-muži pod lesom na lúke vo svojom táborisku,ženy a dievčatá vo dvore,tiez v stanoch a domčekoch. Spájali sme sa však.každý deň:dielŇa, hra na starÉ nástroje s geniÁlnym Budislavom Jobusom,naším priateĽom a susedom z neĎalekého Vrbového, keramicKá dieLňa s LesyRadou, čarovná ceSta do neĎalekej ŽítKovej ,oBrad a s obRovským nasadením vyTvorené „žítkovsKé divadlo“, čo by zboriLo stenY NárodnéHo divadla😉, paliCová Škola, lukoStreĽba…muŽsko ženské streTnutie je vžDy a eŠte stále neprekoNateľné…

Tak sa vidíMe na jeseŇ na Moreníne,pri rovnidennoStnej potnej chyŽi,ktorú nám.ako.jedinú poCasie na tejto Škole nedoprialo…💦🔥