Obrad vynesenia Moreny 2023

Fotky:weleSlawa,duChoslav, seWerKa,maJdo

  • Bol to dnes úžasný deň! (JaRka diŇová,zÁhorie)
  • Ďakujem za vČerajší obRad,naoZaj bol pekný,cítiLa som sa skvelo,.až teRaz mÁm pocit,že je dôleŽité byŤ v komunite. (HoriSlava,BraTislava)
  • KeĎ sme doTanxovali s moRenou a hoRislava si iŠla.po luk,videl som, ako sa jej na luku zjaviLa kosa. (Lad,VrBové)
Tanec Moreninej druziny
Malé baby nacvičujú Tanec družiny Kráľovnej jari
Morenu niesol Lad
zapáleNá a vrÁtená vode….
StrieDanie Kráľovien Jari, Veve a Zoja
Kráľovná jari Zojka s mamou
Tradičná lukostreľba na lúke
Tanec Kráľovninej družiny
a hosTina
…oBrad sa preTiahol až do neskoréHo večera…
…ľuĎom sa odChádzalo ťažko

Ľud môj,sľubujem,že budem vládnuť spravodlivo…