Čo je Škola nového života


Otvorili sme ju prvý raz pred 14 rokmi.
Skupina ľudí, čo sa utvárala okolo nás, teda chodili k nám na lukostreľbu, na obrady, v lete, vyrábali si luk, učili sa kresať oheň a zvládať tmu, živo sa zaujímali o pôvodné duchovno našich predkov, tiahli k sebestačnosti a prírode, napriek tomu, že takmer všetci žili v meste, si vyžiadala tzv. systematické vedenie. Výuku, kde by sa stretali pravidelne a rozvíjali, čo u nás začali, a zároveň by postúpili ďalej. Tým vznikol 1. ročník ŠKOly nového život, ako sme ju nazvali.
Táto skupina sa nám hlboko vryla do pamäti, ale aj do života. Už sa stala súčasťou našich ďalších dní, a je to tak aj dodnes. Z mnohých sa stali naši priatelia. To isté sa opakovalo pri ďalších ročníkoch. Každá skupina bola iná, a každá jedinečná. A , samozrejme, každá „vyžadovala“ trocha iný prístup a iné témy. Toto je jedinečnosť našej Školy: pri zachovaní spoločného základu, ktorý sa naučí každý, šijeme výuku a smerovanie podľa jej zloženia, aj potrieb. DáVa pevnú pôdu pod noHami a seBaveDomie, vyPlývajúce z novonadobuDnutej „seBakompetenCie“…
Celková dĺžka výuky je tiež individuálna. Stane sa, že „žiak“ z jednej , už ukončenej skupiny, prejde plynulo do ďalšej, a nesťažuje sa, lebo sa dozvie zasa celkom nové veci. Zažije nové skúsenosti. Dostane sa do nových situácií… Mali sme ročnník, čo trval od zimy do leta, iné ročníky uzavreli 12 mesačný ročný cyklus, posledná skupina s nami bola skoro 5 rokov. Závisí od naladenia, dychtivosti sa učiť, súladu v skupine. MAli sme prevažne zmiešané ročníky, muži aj ženy, vekovo neohraničené, chodili k nám aj rodiny (nielen dvojice).POsledná skupina bola babinec, nazvali sme ju preto Mokošín a pomenovali tak aj letné pobyty u nás, čo priniesli ešte rozšírenie obzorov… Je to naozaj Škola života, ktorý určuje sám, ako to bude celé vyzerať, a navyše je to veľmi živý proces. Našou školou prešli farmaceuti, fyzioterapeuti, výživari, absolventi aj študenti čínskej medicíny, manažéri, psychologovia a psychiatri, masérky, ekológ, učitelia, padagógovia všeobecne, študenti, policajti, aj poľovníci, právnici, ale aj ľudia vyhoretí, čo stáli na medzistupni a obzerali sa, ako ďalej. Nikoho nezaujíma, kto si , no kde si. A čo chces ďalej.
Toto ti škola naozaj dá. Posúva výrazne ďalej, udomácnilo sa u nás pravidlo“dávaj si pozor na svoje želania!“ Plnia sa dosť rýchlo a dôrazne.
Výuka je pravidelná, intervaly dohodneme. Niekomu vyhovuje dva až tri razy za mesiac niekoľko hodín, iný uprednostňuje napr. splnový víkend raz za mesiac,dá sa aj kombinovať.
Čo sa týka školného, nelíši sa od bežných poplatkov na podujatia, ba sa zdá, že je aj príjemnejšie.
ďAlšiu Skupinu uzavierame k jesennej roVnodennosTi 2024 je to predbežná „čiara“, aby sme sa sformovali a vedeli začať. Tešíme sa na podnetné chvíle v podnetnom období veľkých zmien! dAw