HromNičná luKostrEľBa 2020 s oBradoM

A po dvojHodinovom poBehovaní s LuKmi po jarKoch,lúkaCh ,lese priŠiel oBrad v lese. PosTrižiny boli hojné,aj hostina výDatná,aj chlaPčenské skÚšky a plieskanie bičMi …a,ako inÁč,aj dáŽď…