Podujatia ziMa 2019/2020

PoZor!!!teRmíNy na leto 2020u nÁs čoSkoro…!!!🐾🐔🐏🐅🐺🌲🍒🍄🥣🍜🍽️♨️🌝🌟🌠⛈️🌀🔥🔥🔥🏹🏹🏹⚔️🧺🧺

🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇

21.12.oBrad a slÁvnosŤ ziMnéHo sLnovraTu,u nÁs,les ,oheň,tradiČný obrad., MožnosŤ postrižín,prijaTia mena, baDniak, očista živlami, preChod cez PahreBu…🌲♨️🌛🌠🌨️🌧️lukoStreĽba ceZ oheň

JANUÁR 2020

11.1.2020 – od 12h do cca 17h,bReZová p.BradLom,čajovŇa jaMajka.🌞⭐🌠🌜

HVieZdopiS /aStroLógiA ceLkom iNak, 1.čaSť ,veDú weLeSlawa a duChoSlav.šKoLa noVéHo žiVota. OTvorené nieLen pre MoKošín.inFo u nÁs.

19.1. 2020 TraDičný zimný zber dreva na výrobné dielne – drevo na luk,píšťalu,šípy – prvé opracovanie nazbieraného dreva. Možnosť vlastnoručne si náJsť drevo na vlastnú výrobu, čo je základom úspechu. Jedinečná príležitosť rozpoznať to pravé drevo pre vás.🌲🌲🌲

FeBruÁr 2020

♨️1.2.2020 ČArovný dYm,živÝ oHeň a oBradoslovie 2.čAsŤ,Iris,BraTislaVa♨️hláSte sa u nÁs,al.pRiamo v lekÁrni IRis,ivánska ceSta,BratiSlava

🐗2.2.2020,od 1418h,🐗

HroMničná luKostreĽba s OBradoM,duBina ,u nÁs🔥🏹🏹🏹,hlÁste sa voPred(do 31.1.)moŽnosť priJať duChovné sloVanské meno,obrad poStrižín, perúNsky ohŇový obRad v duBine.obraDná aj inTuitívNa luKostreĽba. LuKostreĽba vyRovnaNá príspevKom 12e, dobroVoľný príspeVok k oBradu na podPoru OZ radi priJmeme…♨️💢👑

8.2.2020HvieZdopiS/aStroLógia 2.čAsť,info u nÁs💥💫🌛🌠

-🏹—VýRoba svoJho luku a šíPu-aktuÁlne,podĽa počAsia,už v mesiaCi feBruÁr/ľuTeň—sleDujte sTráNku!🏹