Podujatia jaR 2020

?JúN 2020

6.-7.6.aStro/hViezdoPis, obidve skupiny

19.-21.6.,VýRoba luku a šíPu( aj p튝al),,dieLňa,už sČasti obSadené

♨️20.6.2020oSlaVa LetnéHo slNoVratu a vyNeseNie moRenY ,u nÁS, mnoŽstvo ľuDí limiTované

24.6.2020jÁnska byLinkáreŇ☘️, inFo u nÁs

JúL-auGust♨️poZri ?leTo na MyjAve