PoTáborové sTretnutie jesenná roVnodennoSť 2019

Nádherné,takmer letné popoludnie,v hojnosti,pohode,radosti a príjemných stretnutiach…deň pred si užívali pobyt u nás v „táborovýxh disciplínach“ako lukostreľba v lese,palicová škola, stáčanie vlákien zo žihľavy a jednoduché pletenie, kresanie ohňa,pečenie placiek na ohni, a samozrejme,,dračák“pri ohni vonku s výhľadom na oblohu posiatu hviezdami….dospelí aj deti a dospievajúci. Jeden kmeň…