Podujatia jaR 2020

?JúN 2020 6.-7.6.aStro/hViezdoPis, obidve skupiny 19.-21.6.,VýRoba luku a šíPu( aj p튝al),,dieLňa,už sČasti obSadené ♨️20.6.2020–oSlaVa LetnéHo slNoVratu a vyNeseNie moRenY ,u nÁS, mnoŽstvo ľuDí limiTované 24.6.2020– jÁnska byLinkáreŇ☘️, inFo u nÁs JúL-auGust♨️poZri ?leTo na MyjAve