Podujatia jaR 2020

🌅JúN 2020 6.-7.6.aStro/hViezdoPis, obidve skupiny 19.-21.6.,VýRoba luku a šíPu( aj p튝al),,dieLňa,už sČasti obSadené ♨️20.6.2020–oSlaVa LetnéHo slNoVratu a vyNeseNie moRenY ,u nÁS, mnoŽstvo ľuDí limiTované 24.6.2020– jÁnska byLinkáreŇ☘️, inFo u nÁs JúL-auGust♨️poZri ?leTo na MyjAve

ObRad oŽivenia pRameňa

V BošácKej doLine na ŠkareDú sTreDu Boli sme pozvaní,aby sme poMohli. Na samote v kraji žítkovských bohýň sa začal strÁcať prameň,voda z ktorého vieDla do domu. KeĎ sme ho vyČistili,osloBodili od dlhoročNých nánoSov predMetov,zosunuTej pôDy, zakRyli, mohli sme vyKonať aj Celý článok ObRad oŽivenia pRameňa