Podujatia jaR 2020

PoZor!!!teRmíNy na leto 2020..!!!🐾🐔🐏🐅🐺🌲🍒🍄🥣🍜🍽️♨️🌝🌟🌠⛈️🌀🔥🔥🔥🏹🏹🏹⚔️🧺🧺na Leto na mYjave 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🌌🌌🌌🌌🎇🎇🎇 🌱maRec/breZeň2020 8.3.2020– hvieZdopis/astroLóGia ,astRonómia iNak(celosTný,šaManský spôSob výUky),3.čaSť💥🌃🌗🌠☀️súČasť ŠkoLy novéHo života a babského výcviKu MokoŠín.OtVoRené aj pRe veRejnosť. 14.-15.3.-jaRná vÝRoBa luKu a ŠíPu,🏹🏹🏹 21.3. 2020 15,h.🌊OBrad vyNesenia MorenY🌞,predobedom MoreNín 🦎🌳APríL 2020 ♨️4.4.2020-čArovNý dYm Celý článok Podujatia jaR 2020

ObRad oŽivenia pRameňa

V BošácKej doLine na ŠkareDú sTreDu Boli sme pozvaní,aby sme poMohli. Na samote v kraji žítkovských bohýň sa začal strÁcať prameň,voda z ktorého vieDla do domu. KeĎ sme ho vyČistili,osloBodili od dlhoročNých nánoSov predMetov,zosunuTej pôDy, zakRyli, mohli sme vyKonať aj Celý článok ObRad oŽivenia pRameňa