Hromničný kohút

Boli u nás teraz také dni. Najprv nám volala kamarátka,že neďaleko ich firmy už niekolko dní „bivakuje“zviera, koza.Snažia sa ju kŕmiť, no nemajú žiadne skúsenosti,a najmä,koza sa nezberá preč. Zjavne nemá gazdu,nik ju nehľadá. Duchoslav s Peťom sadli do auta a spolu s Michalom kozičku odchytili. Nebolo to vraj ťažké,hoci zviera bolo plaché a nikoho […]

Oslava zimného Slnovratu 2017

Oslava zimného slnovratu 23.12.2017 Tento roK iBa pre oSobne poZvaných. PRiatelia a blízki, STreTáme sa o 15h v duBine.koniec predPokladÁme cca o 19h.,poTom sa preSunieme do čaJoVne DoBromiLa na Myjave,do tePla. vsTup je ako vŽdy v KoŠeLi bieLej al.hiStorizuJúcoM odeVe (kožuŠiny.dLHé suKne,šaTky, oPaskY, vlniakY a pod.) a pRísPevok do BezMäsitej Hostiny v podoBe koLáČa,nÁtieRky, orieŠkov a Pod.,ako vŽdy, […]