Sila nádeje

Oživené obrady Sila nádeje Prítmie, stromy tvoria hradbu a milostivú klenbu nad veľkým ohňom v strede kruhu, vyzametaného do poslednej smietky, konárika, lístočka. Lesný chrám, svätyňa Mokošino lono, posvätné miesto stoviek obradov Malého i Veľkého kruhu. Aj teraz sa deje Celý článok Sila nádeje

DuŠičková luKostreĽba 2018

NaPriek typiCky duŠičkovému daždiVému poČasiu priŠlo strieĽať za duŠe predKov doSť odhloDlaných malých i dosPelých lukoStrelCov. Obrad po zoTmení bol silNý a maGický,ako vžDy:s čistiacimi prvkami,postrižinami, tancom duchov,bubnami i p획alami,maSkami aj hoStinou a záVereČnou lukoStreĽbou cez oHeň. „Ďakujeme za obrázky, Celý článok DuŠičková luKostreĽba 2018