👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sú už takMer plné! zoStávajú poSledné mieSta!)🍎🌻🐌🦉🐔

🌻 termíny podujatí na leto🌻 💥👑Letné ŠkoLy vedú weLesLawa a duChosLav,pRiatelia a poMocní veDúci z radov sTaRších a sKúsenejŠích deTí a mLáDeže.👫👭👩‍👩‍👧 2.-10.7.2020 Karpatská letná škola I.,17.ročNíK ,staRší a poKročilí,uZavreté! 20.- 24.7.2020 Karpatská letná škola II.,15.roČník,pre meNších alebo „novÝch“.ešte 2 Celý článok 👑♨️Leto na Myjave 2020 🧺🍒(všeTky TermíNy sú už takMer plné! zoStávajú poSledné mieSta!)🍎🌻🐌🦉🐔