🌞🌿JeSeň a ZiMa nA Myjave 2022/23

PODUJAtiA doPlñujeMe 🌄 SepTemBer🏹🌄🍎 15.9.zBer ovoCia u nÁs, pRíprava dreVa na zimu 24.9.rovnodeNnostNý obRad a LukoStreĽba s ohňom,hostiNou.PotÁborové sTretnutie.od 14.30h. 25.9.siLové a taJomné mieSta, Žítková a posleDné „bohyNe“,Biele KarPaTy.,👀🪶👻Vedú ducHosLav a weleslawa,info u nÁs.pRíspevok24e, zahrŇuje aj vstup do MúzeA-domu žítkovskej Celý článok 🌞🌿JeSeň a ZiMa nA Myjave 2022/23