🌿🔥 JeSeň na Myjave 2023🌾🌲🐐🐓🍎🏹

jeSeň 23

🦉🦉🦉🌊☀️✈️🏺⚔️7.10.-11.10.posVätné mieSta Atény,delFy, TradiČná skupina na ceSte,spRevádzajú WeleSlawa a duChoSlav

🏹💦🔥14.-15.10.MoreNín, obrAdoslovie,lukostreĽba, oheň, Potná chYža, zDravie,bYliny, príSpevok 77e

21.-22.10.výRoba luKov ,u nÁs

30.-1.11.DuŠičkové oBrady, vedené roZjímanie,nočné oBrady – OravSká poLhora, Čikung Camp