To boL Letný Slnovrat 2023

FoTili:WeLeslaWa, duChoSlav, MaRtin

MeDzi dve búRky,čo sa prehNali ceZ myJavu,sme triAfali…a trafili. SlnoVratová oSlava 23 sa udiAla, aj s Hostinou,Aj s hraním na WelesLawinu baSičku/tagelharfu, duchoslaVovej výRoby,aj na manDolínu,aj bubny,aj píŠTaly, dRumbLu.Bolo vŠeTko:aj vence,aj muŠky sväTojánske, aj TanCe, aj speVy,#aj  skoKy ceZ oheň…oheň bol nÁdherný,vyvaŽoval vodu z nebieS, aj tú,v ktorej sa niekTorí í z nAs hlbokol po polnoci okÚPali,v brezOvskom studenom potoku…

A pokraČovali sme dva dni nato Jánskou nocou čaRovnou,s byLinami, hĽadaním paprqdia ,čo má v tú noc moc,s lampÁšmi i bez s koseNím skoro rÁno,ohŇovou noČnou luKostreĽbou, hrabanÍm seNa….A opRavou 200 ročnej hliNenej stodoly,ktorú chLapi aj chlaPci dávaJú do krÁsnej podoby už od jari. A zima môže príSť!

VĎaKa srdečnÁ a hlBoká paTrí DuŠanovi a duŠkovi z BratiSlavy,Peťovi a Nikovi z poRiadia,DobromiroVi z VrBovieC,Viktorovi z Rače,Robovi z MyJavy U Broškov