🌀jAr a leTo 🌞na Myjave 2021 🏹PoZor!!!všeTky poduJatia počtoM úČastníkoV liMitované🔥

🌞🌞🌞🌞🌞🏹🏹🏹🏹🏹🏹🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

🌟jAR 2021🌲

10.4. 2021🏹VÝRoba luku a ŠíPu🏹,dieLňa

💥24.4.2021. – oBrad VyNeseNia moReny🔥👻pRipravuJeme:poSvätné mieSta kArpát,aPríl al.mÁj

8.5.2021poSväTný dYm ,workshop, BratiSlava,spolu s lekÁrňou IRiS

🌞🔥🔥🔥20.6.2021 oBrad a osLava Letného SlNovraTu🌞

🌞Iné Dni a PoduJatia upresNíme podĽa oKolnosTí.🌞🖐️.

🏹🌞🌲😺LETO NA MYJAve🌞🌲🔥🏹

TaDícia, preŽitie, remeSlá, zruČnosti, sebestaČnosť,mýtY preDkov🌞🔥🌲🏹👑

VŠetKy terMíny už zvÄčša obSadené, ak sa chceTe ešte pRihlásiť, môžete sa inFormovat na 0907940397

16.-20.7.2021 Karpatská letná škola, začiatočníci a menší, 15.ročník

16.-25.7.2021 Karpatská letná škola, pokročilí, 18.ročník

22.-25.7.2021 Karpatská letná škoLa Retro

3.-8.8 Rodičia a deti, 10.ročník

14.-18.8 Mokošín,žeNy, dievČatá, matKy a dcéRy, aj bez…7.ročník. príRodný ŠamanizMus a sebesTačnosŤ