🌀 ziMa na Myjave 2020 🏹 PoZor!!!všeTky poduJatia počtoM úČastníkoV liMitované🔥

🌞🌞🌞🌞🌞🏹🏹🏹🏹🏹🏹🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

🌟JanuÁr 2021, FeBruÁr 2021🌟

🌲⭐🌈/ poSvätné a siLové miesta kArpát, záŽitkovo maGický worKshoP

🏹🏹31.1.- HroMnice s luKostreĽbou, poobedie🔥❄️⚡🏹

🏹VÝRoba luku a ŠíPu🏹,dieLňa

10.1.2021 ⭐💥🌠AsTro/hViezDopis, cYklus, 10.čAsť, ŠkoLa novÉHo živoTa,onLine forMa

Dni upresNíme podĽa oKolnosTí.🌞🖐️