🌞🌿Jar a leTo nA Myjave 2022

JaR 2022🌲🌿🌈BudúCe poDujatia

JÚN

PoZor!podujatie posunuté na JeSeň 22🏹🔥KarPatskà lukoStreleCká škoLa, worKshop živÝ, NovÝ hroZenkov🏹🏹🏹MoRava

6.-8.6.VyRobný poByt na luky a šíPy,WaldoRfská ŠkoLa ,KoŠice

14.-15.,23.6.,výroba lukov a húkadiel,Skola ŽivoZem Borinka pri Bratislave

💥☀️OsLavY leTnéHo slNovRatu 22🌞💥💦

21.6.od 18h oBrad , tanCe slnečné, tance Ohňové, prijiMane meNa,chôdza po paHrebe,postriŽiny, hosTina,bubny, p튝aly, sKoky ceZ oheň, speVy, oBradné Kúpanie v noci💦🔥🌸🌿,groŠe na podpoRu OZ karPatské Slnko a našejPRáce Radi prijMmeme

🔥🔥🌞24.6.jÁnska byLinKová ČaRovná noC🔥od 18h-do 24h, zber a sPracovanie byLín a kvetov,vitie vencov, ručné kosenie,Mágia života a smrti-najväčšia byLinkáreŇ, oheň, hovoRy, speVy-tráVnice, spoloČné jedLo vArené na ohNi, jÁnske hRy… d Á sa u nÁs preSpať, ráno lukostreĽba a víTanie slNka, pRísPevok 33e

25.6.od 10,00h:Astro/HvieZdopiS