🌄 jeSeň na Myjave 2021🌄 poZor,už aJ októBrové teRmínY,viĎ nižšie!!!

jeSeň 2021 🌄🌀🏹🔥

5.9. siLové mieSta kaRpát,záŽitkovŸ worksho

14.-15.9.vÝroba Luku a šíPu

18.9-19.9.vÝroBa,luky a.šīPyp, 획aly

19.9..poTáborové rovnodennoStné sTretnutie
 
24.-25.9.muŽskÁ sVoRka, s poTnou chyŽou a výRobou píšťaLy, dÁ sa ešte priHláSiť!!!
 

okTóBeR 2021

1.-3.10.vÝroBa lukoV,BraTislaVa

16.-17.10.,vÝroBa lukov, u nÁs

🌚👻💢31.10.MoreníN ,duŠičKy, duŠičkový traDičný ohŇový obrAD, luKostreĽba, info u nÁs