Tkanie v čase strídžich dní

PredSlnovratové obdobie je plné silných chvíľ a stretnutí.Jedným z nich bolo aj nedeľné popoludnie v Čajovni jaMajka v brezoVej,kde sme s Mokošínkami (no nielen) preŽili priadKy, ako to vžDy o tomTo čaSe býValo odJakživa. BabY išli ako vČeličky,teda ako pavúčice?️, práca nám išla pekNe od ruKy.aj sme si zapískali,zabubnovali a popili,pojedli a osobné rozHovory spriaDli…Dobré to bolo!