ČaroVný dYm a oBrad Lucií,leKáReň iRis,bRaTiSlava

S radosťou sme uplatnili možnosť okrem ženskej predstaviteľky Lucie obsadiť aj mužov(Lucijov?),ako pripúšťa tradícia…Majo ani Branko neprotestovali .
A nikto nechcel ani zažnúť, ani vetrať

Takže atmosféra v miestnosti bola tajomná a plná tvorivosti…

A potom bolo svetlo….