Karpatská letná škola 1. 2018(16.ročník)

Uverejňujeme niekoľko fotografií z KLŠ začiatkom júla.Bola to výnimočná skupina detí aj s väčšími dievčatami,Belavou a pomocnou vedúcou Vesnou, a navzájom sme sa veľmi obohatili.Stretneme sa s mnohými z nich na výrobe lukov na jeseň a istotne pri mnohých lukostreľbách v lesoch i na lúkach…

LukoStreLecké putoVanie cez lúky

VeSna!

Ráno sme víTali na moHyle