Oslava zimného Slnovratu 21.12. 2021?

?Čas:od 16h približne do 19h,potom možnosť ohriať sa vnútri pri čaji a koláčoch,ako každý rok? možnosť prejaviť štedrosť vzájomnou výmenou slnovratových darov.?⭐?

Miestno:duBina na KríŽnych cestách, Myjava

Samotná oslava:?slnovratový obrad(vykresanie ohňa, čistiace obrady,spájajúce obrady Celku, badniak, ohňový tanec mužov), očistné skoky cez oheň, bubny, píšťaly, spevy,možnosť postrižín a možnosť potvrdiť aj prijať meno, hostina zo spoločných pochutín aj s weleslawinou kapustnicou, Perúnska lukostreľba cez oheñ, chôdza po uhlíkoch žeravej pahreby. ???️??

PoZoR:?obRad nie je spoPlatneNý pevNou sumou, no vÁš pRíspeVok na podPoru naŠej čiNnoSti radI pRijmeMe??

Doneste si bubny,píšťaly, hrkátka,drumble, luk,kto má, pohÁr na piTie a misku s lyŽicou.,???

VsTupenkou je oDev traDičný, v súLade s poduJatím??

PoZor:poduJatie už traDične bez alkoHolu a inÝch droG.?