RodoKrug 2019,poĽana,vRbovce

MedZinárodný FesTival prírodných (domoRodých)traDícií. Ďalšie FotoGrafie priNesieme,ked nám ich organizátoRi poŠlú…?na tomto poduJatí sa všeobecne foTilo málo,i keď vieme,že naŠu dvojhodiNovú preDnášku neJakí ľuDia nahRávali a moŽno i filmovaLi. ZDeněK ordeLt isto…no zatiaĽ nám niKto nič neposlal…takže namiesto dlhýCh slov i fotiek asPoň nasledovNý ohlas…:

Ahojte Weleslava a Duchoslav,
... Ešte raz sa chcem poďakovať za seba i za Rodokrug. Dúfam, že na budúci rok sa znova stretneme a už na dlhšie. Ako to cítite Vy?
Na vás boli úžasné ohlasy.
Ja s manželom a Honza s manželkou by sme k Vám radi prišli si vyrobiť luk a pozdieľať, dal by sa pre nás nájsť nejaký termín, prosím?
Ďakujem , Ivana. Objímam…

(Ivana Karvašová,LaDiva,spoluorganizátorka Rodokrugu 2019)