Waldorfská škola Bratislava – Otcovia a synovia u nás

Najlepšie spojenie,aké môže byť:veľkí a malí chlapi spolu.Prišli k nám,aby sa na pár dní zosúladili uprostred živlov,ktoré sú stále prítomné u nás na kopanici pod lesom.Spali vo veľkom plátenom stane s ohniskom (a ohňom)v strede, na kožušinách i v spacákoch.Hlinený domček s vykurovaním zostal nepovšimnutý?,lebo ,ako povedal Juraj,“kedy už budem spať v stane s ohňom?!“Jedli skvelé Weleslawinw jedlá, vychutnávali poobednú siestu na vyhriatej lúke na slnku.Starali sabo chod gazdovstvq,strieľali na lúkach i v lese, čítali si pri ohni, pracovali s drevom ,vo všetkých podobách.A vyrobili si aj lodičky na záverečnú plavbu v jarnom potoku.Niektorí sa po pobyte u nás pridajú k nám aj na letnú školu.Vidíme sa v lete,priatelia…(ks)

Fotili wela a majo