Čarovná kuchyňa a byliny

Naša prvá kuchárska kniha vyšla roku 2006 odvtedy sme vydali na žiadost natešených stravníkov ďalšie dve.(vid Vydavateľstvo.) Máme odvarené na nespočetnom množstve podujatí,letných škôl, kurzov, ba aj historických festivaloch.Varili sme pre 10 – 300 ľudí na podujatiach,a vždy to bolo jedlo čerstvé, najčastejšie varené vonku a na ohni, bez nutnosti jesť inú bytosť,teda vegetariánske. Neporiadame pravidelné variace kurzy,pretože sme „prevarení“nadmieru, no z času na čas urobíme výnimku.

vareNie je vŽdy napojené na ByLinkáreň .

Najbližšie vaRenie pre veRejnosť:kuRz spojeNý sBylinKÁrŇou,13.-14.7.2020 viĎ Leto na Myjave.Dá sa Aj dohoDnúŤ (od 3 ľudí…)

Pridaj komentár