Sila spoločenstva

Čaro spoločenstva Môžete občas podľahnúť pocitu, že jednotlivec, to je najviac. Osobnosť si vystačí a dokáže, ak je naozaj silná, aj nemožné. Že dnešná, vysoko individualisticky nastavená spoločnosť stojí najmä na výrazných ľuďoch, a tak je to správne. No stačí prežiť jeden silný obrad, a je po vašom presvedčení. Zacítite, že čaro Kruhu je neprekonateľné… […]