viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

 iNé PoDujaTia  –jAr 2018 tu…

                    * PoZor!!!už zNáme teRmíny na

               LeTo 2018-  TáBory,workShopy…pozri tu

               PrÁve     teRaZ

  22.4.2018

PReM AvaTar fest,seReĎ

PreDnáška o sTarých oBradoch ,oBradoVý taNec.12,30-14.00h

            5.5.2018

       hRad uHrovec

PreDaj a ukažkY na remeSelnom trHu,lukostreĽba.  – hiStoriCká sTrelNica

    

 články pre časopis Vitalita tu…

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

WeLesLawa:Takí diVokí,vyšLo 2016,spojená,uPravená a doPlneNá verZia už vyPreDanýcH dieLov Takí divokí1.a TaKí diVokí 2.(2004,2008).

Rozhovor s autorkou o knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


Pridaj komentár