viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

 iNé PoDujaTia  –jAr 2018 tu…

                    * poZoR!!! ObSadzuJú sa poSledné mieSta*

                      LeTo 2018-     TáBory,workShopy…pozri tu

        PrÁve  teRaZ

                 22.5.-25.5.2018

      ŠkoLa v pRírode – výRoba luKu, pRáCa s        dRevom,so zviERaTami, gaZdovské pRáce, vaRenie.waldoRfská šKoLa ,KoŠice. 

                            u nÁs

                           

 články pre časopis Vitalita tu…

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

 


Pridaj komentár