viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

upozoRnenie:v súlaDe s rozšíRenou čiNnosŤou od marca 2017 začAlo pracovaŤ oz.KaRpatSké Slnko.

iNé PoDujaTia jeSeŇ 2017 tu

PRáVe teRaz

29.10.2017 poobede Dušičková lukostreľba a obrad za duše predkov..LeS,oHne,maSky.

LuKy vLastné,no nieČo môŽeme požiČaŤ.(treba sa vopred prihlásiť 0907940397)🎃🎃🎃🎃🎃🏹🏹🏹🏹🏹

11.11.-12.11.2017 KuRz nA výRoBu vlasTného luKu a šíPu

(treba sa vopred prihlásiť 0907940397)


Nové články pre časopis Vitalita tu…

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

WeLesLawa:Takí diVokí,vyšLo 2016,spojená,uPravená a doPlneNá verZia už vyPreDanýcH dieLov Takí divokí1.a TaKí diVokí 2.(2004,2008).

Rozhovor s autorkou o knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


Pridaj komentár