Priatelia,bytosti,pecúchovia…

DECEMBER 2016

😊4.12. Tu… ,11.12. PIEŠčANský RyNeK 😊

-preZentÁciA, woRksHop, preDaj predVianoČný…tam nás môžete stretnúť.😊PreDaj lukov, knIh, preDmetoV z Kože, kaPsičieK, koVanýcH nožoV, vYdymovacICh zMesí, trAdičNýcH hudoBnýCh nástrojov

Info na FB tu…

PRáve vyŠla!

tmp_30296-titldivretr-1657562451
*Weleslawa: TaKí diVokí …KeĎ nebo bolo MoDré a táto ceSta ešTe nOvá.  *

Rozhovor s autorkou o novej knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….
OdiŠli z meSta, aBy zmeNiLi svoje žiVoty

*OBJEDNÁVKY U NÁS tu…😊


14.12.KonFereNcia SlaVica, Nitra

😊16.12.-zDraVé TeLo neZloMný duch-😊3.ročník, čaJovŇa jaMajka,bRezoVá p.bRadlom.


😊17.12. SLávNosŤ ziMného sLnoVratu u PecúcHov 😊

Treba sa vopred prihlásiť!

Info prinesieme čoskoro

tmp_7642-picture-211877993845

*21.-22.12.-SlNovRatová diElňA nA výRobu sVojho luKu a šíPu*


 

NaJbLižŠie podujaTia

 

Pridaj komentár