viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

­ pozri tu:  VýRoba luku  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

 

PRáve teRaZ

LeTo na mYjaVe 2018 

23.-26.8.2018

MoKošíN 2

(sMe žeNy)

TáBory,workShopy…pozri tu

Fotogaléria z poslednej letnej školy tu…

 Fotogaleria Slnovrat 2018

Ešte zopár slov k tohoročnému Slnovratu…

 články pre časopis Vitalita tu…

Mláďatá v ohrození

Prečo človek potrebuje obrad

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

 


Pridaj komentár