viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

­ pozri tu:  VýRoba luku  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

   * poZoR!!!     VoĽné uŽ poSledné    mieSta*

LeTo   2018

TáBory,workShopy…pozri tu

        PrÁve  teRaZ

LeTný sLnoVraT 

 2018

21.6.2018 od 19h.

TenTo roK len na osoBné poZvanie a po doHovore.

BližŠie tu…          

 články pre časopis Vitalita tu…

Prečo človek potrebuje obrad

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

 


Pridaj komentár