viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

­ pozri tu:  VýRoba luku  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+


PRáve teraz

     18.11.-11,30h PreM                 Avatar fest,SereĎ.oČisTný dym a StaRé liečeBné postupy.živÁ pRedNáška s uKáŽkami

 PozoR!!!otVáRame ďaĽší ročNík ŠkoLy noVého žiVoTa.pRihlášky uZavierame 17.11.2018

InFo  tu…

Iné poduJatiA..pozri tu

 Fotogaleria Slnovrat 2018

Článok o alternatívnom školstve na Slovensku a náš komentár k nemu tu…

Niektoré články pre časopis Vitalita tu…

Obrad opakovania

Obrad putovania

Mláďatá v ohrození

Prečo človek potrebuje obrad

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

 


Pridaj komentár