Priatelia,bytosti,pecúchovia…

Ex tvJuPriJmeMe poMocníKadobrovoľníka na výpomoc do dvora(dielŇa, zVieRatá, reMeslá, hoSpodáRske pRáce).info u nás.

Fotografie Morena Praha

Fotografie Vynesenia Moreny 2017 od Borislava

PoZor!!!teRmínY MáJ -AuGusT 2017 LETO NA MYJAVe už zNáMe!!!dá Sa HLáSiŤ! poZrieť tu,mieSTa sa rýchlo oBsadZujú.

PoDujaTia MAREC – júN 2017 tu

                               . .PRáVe teRaz

27.4., KaRpatská luKostreLecKá šKoLa pRe WalDorF.šKoLu,BraTiSlaVa

7.5.-8.5.výRobNá mÁjová sTodoLa – luk a šíP,🏹

info u nás

8.5. 2017od13.h, trAdičNý 🐍HaDí oBrad s oHňoM, LukoStreĽBa u nÁs, 6e,deti 3e,luk od NáS +4e.

TReBa sa VopRed pRiHláSiŤ.

!!!Pozor nové!!!

Náš nový článok pre časopis Vitalita (vyšlo Vitalita 4/2017) tu…


————————————————————–

VyPreDané!!!

PosLedNý dieL- Takí diVoKí 3 – chYstáMe na LeTný sLnoVrat 2017.

Rozhovor s autorkou o novej knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


 

Pridaj komentár