Priatelia,bytosti,pecúchovia…

Fotografie z hromničnej lukostreľby…tu

PoZor!!!teRmínY MáJ -AuGusT 2017 LETO NA MYJAVe už zNáMe!!!dá Sa HLáSiŤ tu,mieSTa už sa oBsadZujú.

PoDujaTia MAREC – aUgusT 2017 tu

. . .   . .  PRáVe teRaZ….

ČaRovNé vArenie s WeLeSlawou v Kole Roka 2 –

Kedy: 4.3.2017

pRedjaRie.po zimnom workshope je ru zasa KuChyŇa TraDičNá,zdRaVotNá  a  pRíroDná. SLovaNská sTará kucHyŇa. ŽiVé vaRenie,žiVé jedeNie, pRedNášKa k téme.vstTup:33e zahŔňa teoRetickú čAsť, koMpletnY oBed ,mLsaniCu a pRenájOm priEstoRu.

miesto:ČajoVŇaSLnoVraT,pieŠťAny.od 11h do cca 15h.PRiHlásiŤ sa dá do šTvrtka 2.3. obeDa.👑jeden z ohlasov:mama varí dobre,babka varí dobre,no hlboko hlboko v lese žije žienka menom Weleslawa, a tej sa veru nikto nevyrovná!😉(RaDoslav,11r.)

!!!Pozor nové!!!

Náš nový článok pre časopis Vitalita (vyšlo Vitalita 2/2017) tu…


————————————————————–

NaŠa poSledná kNiha:WeLesLawa – . Takí divokí

Rozhovor s autorkou o novej knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….
OBJEDNÁVKY U NÁS tu…


 

Pridaj komentár