Priatelia,bytosti,pecúchovia…

 

teRmínY AuGusT 2017 LETO NA MYJAVe !poZrieť tu,voĽnýcH niekoľko mieST uŽ leN 29.8.-2.9.

 

OsTatné PoDujaTia  jeSeŇ 2017 tu

PRáVe teRaz

17.-20.8. Sme muŽi & MáRia -prieStor a činNosTi  pRe pRavýCh chLapoV a pRavú žeNu


Nový článok pre časopis Vitalita tu…

Pecúch čo sa kráľom stal…

Júl 2017
————————————————————–

PosLedNý dieL- Takí diVoKí 3 – chYstáMe na LeTný sLnoVrat 2018 .obJednávKy možNé.

WeLesLawa:Takí diVokí,vyšLo 2016,spojená,uPravená a doPlneNá verZia už vyPreDanýcH dieLov Takí divokí1.a TaKí diVokí 2.(2004,2008).

POZoR! Ešte 3 poslednÉ kuSy na Sklade.

Rozhovor s autorkou o novej knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


 

Pridaj komentár