Podujatia

hromnic1

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

 

 

29.10.od14,00h  JesENNá LukoStreĽba u PecúChov

rovnodennost-12-of-1

popoLudnie pre všetkých – i deti a začiatočníkov,inTuiTívna LuKoStreĽba v LeSe a v tERéne, aj pRi teRči vStuP: 7e s vlaStným luKom, 10e s našíM. roDinY zĽava. HláSiŤ sa dÁ do šTvrtka veČeRa na 0907940397,poČty liMitoVané

29.10 od 17,00h tRadičNý ObRad zA duŠe pRedKov

– v leSe S ohŇom,buBnaMi a VešTbou s obRadnou LuKoStreĽbou trEba Sa voPred PriHláSiŤ. Príspevok na na obrad a obradnú hostinu 3e/osoba,1e/deti do 10rokov, 1e/pre ucostnikov lukostreľby

November podujatia tu…