viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

 

Vianočná ponuka kliknite tu…

 iNé PoDujaTia jeSeŇ /ziMa 2017 tu

JediNeČná moŽnosŤ

na ZimNý zBer dReva na Svoj Luk,píŠTaLu,zber ziMných ByLín v lese. ČaroVný čaS prVopoČiaTkov.hLáSte sa u nÁS.spReváDza DuchoSlav.

                              PoZoR!!! *NoVoroČná vÝRoba luKu

Bližšie tu…

   Na Tri kRáLe 5.-6.1.2018

                            PRáVe teRaz

                      17.12. pieŠŤaNy

            piEščAnSký rÝneK-moŽnoSť pozRieŤ,kúpiŤ,luky,kniHy,vyDymovaCie zMesi,p튍aLy

23.12. – oSlava zimNéHo SLNovRatu,u nÁs podrobnejšie tu…

Nové články pre časopis Vitalita tu…

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

WeLesLawa:Takí diVokí,vyšLo 2016,spojená,uPravená a doPlneNá verZia už vyPreDanýcH dieLov Takí divokí1.a TaKí diVokí 2.(2004,2008).

Rozhovor s autorkou o knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


Pridaj komentár