Priatelia,bytosti,pecúchovia…

PriJmeMe poMocníKadobrovoľníka na výpomoc do dvora(dielŇa, zVieRatá, reMeslá, hoSpodáRske pRáce).info u nás.

Fotografie Morena Praha

Fotografie Vynesenia Moreny 2017 od Borislava

PoZor!!!teRmínY MáJ -AuGusT 2017 LETO NA MYJAVe už zNáMe!!!dá Sa HLáSiŤ! poZrieť tu,mieSTa sa rýchlo oBsadZujú.

PoDujaTia MáJ – júN 2017 tu

         PRáVe teRaz

20.5.sobota,od 18h.

NoC múZeí

STaré oBraDy naŠicH pRedKov,inTuiTívNa lukoStreĽba (kArpatsKá lukoStrEleCká šKoLa)

Múzeum BAnSká bYsTriCa

Viac tu….

!!!Pozor nové!!!

Náš nový článok pre časopis Vitalita (vyšlo Vitalita 4/2017) tu…


————————————————————–

PosLedNý dieL- Takí diVoKí 3 – chYstáMe na LeTný sLnoVrat 2017.o bJednávKy možNé.

POZoR! Ešte 4poslednÉ kuSy na Sklade.

Rozhovor s autorkou o novej knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


 

Pridaj komentár

Meno *
Email *
Adresa webu