Priatelia,bytosti,pecúchovia…

Fotografie Morena Praha

Fotografie Vynesenia Moreny 2017 od Borislava

PoZor!!!teRmínY MáJ -AuGusT 2017 LETO NA MYJAVe už zNáMe!!!dá Sa HLáSiŤ! poZrieť tu,mieSTa už sa oBsadZujú.

PoDujaTia MAREC – júN 2017 tu

                             PRáVe teRaz

1.4. ČaRovNý dYm, od 9h -13h, woRksHop o bYlinách obRadoch,žiVom oHni,lieČeNí.leKáreŇ .IRIS,bRatisLava.

VStuP 20e.

!!!Pozor nové!!!

Náš nový článok pre časopis Vitalita (vyšlo Vitalita 3/2017) tu…


————————————————————–

NaŠa poSledná kNiha:WeLesLawa – . Takí divokí

Rozhovor s autorkou o novej knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….
OBJEDNÁVKY U NÁS tu…


 

Pridaj komentár