viTajte na sTránKe oz kArPatské SlnKo.

pozri tu:  VýRoba luku  +SpoluPráca s deŤmi A školami + Prednášky A ukáŽky z náŠho sveta + oBradoSlovie nAšich pRedkov + LukosTreĽba intuiTívNe + ČaRovNá kuChyňa a Byliny+

 iNé PoDujaTia /ziMa -jAr 2018 tu…

 

                    * PoZor!!!už zNáme teRmíny na

               LeTo 2018-  TáBory,workShopy…pozri tu

               PrÁve     teRaZ

   25.2.2018

       ŠkoLa novéHo                   žiVoTa,u nÁs

 

Nové články pre časopis Vitalita tu…

Čaro spoločenstva

Čaro posledného a prvého zároveň

Posvätné znaky

Obrad alebo voľnočasová aktivita…

Dámy a páni

Pecúch, čo sa kráľom stal…

WeLesLawa:Takí diVokí,vyšLo 2016,spojená,uPravená a doPlneNá verZia už vyPreDanýcH dieLov Takí divokí1.a TaKí diVokí 2.(2004,2008).

Rozhovor s autorkou o knihe tu…

Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….


Pridaj komentár