DuŠičková luKostreĽba 2018

NaPriek typiCky duŠičkovému daždiVému poČasiu priŠlo strieĽať za duŠe predKov doSť odhloDlaných malých i dosPelých lukoStrelCov. Obrad po zoTmení bol silNý a maGický,ako vžDy:s čistiacimi prvkami,postrižinami, tancom duchov,bubnami i p획alami,maSkami aj hoStinou a záVereČnou lukoStreĽbou cez oHeň.

„Ďakujeme za obrázky, ktoré nám po včerajšom obrade ostali v duši, nás za brezovou ešte odprevadil jeden krásny jeleň…bolo to veľmi silné…“ (Zuna,Etka,Amalka,Bratislava)