Silové miesta a hľadanie zázrakov

Silové miesta a hľadanie zázrakov

Staré miesta majú svoju silu. Závisí od toho, na čo miesto slúžili v minulosti, za akých okolností boli opustené, kto tam žil aj ako dlho sú odkryté. Pyramídy, hradiská, svätyne…ale aj staré bitevné pole, podzemné chodby, hrobky.
Také miesto má z hľadiska dnes žijúcich ľudí neodolateľnú príťažlivosť-. Sľubujú si od pobytu na ňom či v ňom zlepšenie svojho fyzického stavu, možno aj úplne vyliečenie, otvorenie iných dimenzií či aspoń vrstiev vnímania, pochopenie svojho života alebo vyšších právd,zákonov fungovania vesmíru, pohľad do svojich minulých životov…no dosť často aj nevedia,čo presne. Ženie ich skrátka zvedavosť, ten najhorší dôvod na navštívenie tzv.posvätného miesta. V prípade, ak sa nič úchvatné (svetielka tancujúce či stojace, prírodné úkazy,ktoré v tom čase a na tom mieste nemajú čo robiť, alebo kadejaké zvuky-organizované či chaotické) nezačne diať, je to ten lepší prípad. Človek mávne rukou alebo to zvalí na svoju „nepripravenosť“ na takýto zážitok. Sú aj takí, čo sú ochotní si kvôli pišťaniu svojho ega nasugerovať akýkoľvek zázračný jav.
A budú ho šíriť ďalej, čím sa fámy o silovom mieste len viac prikrmujú…Treba ešte podotknúť, že aj silové miesta podliehajú módnym trendom. Nedávno boli internet aj agentúra JPP(jedna pani povedala) plný bosenských pyramíd. Dnes sme už asi zasa trocha inde, nestihli sme zaznamenať.
ABY ĽUDIA VEDELI
V horšom prípade sa na onom mieste naozaj udejú už spomínané javy. No a v tej chvíli môžeme povedať, že tragédia sa práve rozbehla. Lebo miesto v tomto prípade „skončilo“. V súlade so všeobecne sa zvyšujúcim sa chaosom ako zlatý kliniec pribudnú aj skupinky, vykonávajúce najmä okolo splnu rôzne obrady, celkom bez vnímania a znalostí duchovných a energetických základov kultúry, pôvodne tam žijúcej…:Romatický mysticizmus 19. storočia , a tiež pozostatky vypätého katolicizmu a jeho upriamovania sa na všetky „pohanské“ prejavy žnú svoje plody aj v dnešnom akoby racionálnom období. Už len náznak niečoho „iného“ vzbudzuje v tomto svete ostrých hrán, pravých uhlov, zaklapnutých pascí a doživotných hypoték nesmierny záujem. Ludi sú ako posadnutí návštevami silových a posvätných objektov. A samozrejme, ako pri všetkom, v čom má prsty človek, aj tu biznis prekvitá.
Vôbec nie je isté, či okrem poznania svojho vývoja a dejín , čo je pre smerovanie a sebavedomie národa nevyhnutná vec, má ešte nejaký zmysel vytvorenie Mapy posvätných miest. Keď nás pred pár rokmi oslovila jedna zamestnankyňa televízie k vytvoreniu programu, isto v dobrom úmysle, kde by sme postupne odhaľovali takéto miesta v krajine, divila sa nášmu odmietnutiu. A nepochopila ani význam otázky, načo by to bolo dobré.(„Aby ľudia vedeli,“povedala. Aha.)
POKORA A ČISTÉ SRDCE
Vedia, a čo…Len tu, okolo nás, sú zázračné miesta, plné sily a energie. Naša dolina je plná týchto miest, a ich korunou je desaťtisíc rokov starý Starý hrad s brutálnou energiou. Sú súčasťou tohoto kraja.
Lebo miesta tu boli vždy a aj budú. Žijeme na nich, sú pod našimi nohami. Pár metrov, a v hĺbke je iný svet. Sme jeho súčasťou, niet kam vo vesmíre uhnúť, samo sa to nevstrebe…Vyrastáme vždy na troskách niečoho, a práve na tieto súvislosti by sme sa možno mohli upriamiť, namiesto naháňania senzačných zážitkov. Kým však nespoznáme a neovládneme sami seba, žiadna pyramída či svätyňa to neurobia. Prinajlepšom z nás vytiahnu naše latentné stavy a smerovania a nevieme, ej veru, či toto presne každý chce .Lebo je lepšie ich radšej uvoľniť podobrotky a v stave pripravenosti, pre „pokojj v rodine“. Pokora a čiste srdce, ako hovorievame.
To sú jediné kľúče na otvorenie vyššich stavov v nás.

text: Karpatské slnko,Duchoslav a Weleslawa