Oslava zimného slnovratu 21.12.2018

Tu pribudnú správy k slnovratu. Len na osobné pozvanie.*** milí naši priaznivci a čitatelia tejto stránky!nemilo sa niektorých z vás dotýka skutočnosť,že už dva roky najväčšie sviatky v roku,letný a zimný slnovrat,a tiež významnejšie obrady v Kole roka,uzavierame pred verejnosťou a uplatňujeme možnosť prežiť ich s najbližšími alebo aspoň blízkymi ľuďmi.tieto podujatia sú nespoplatnené,lebo ide […]

ByTosti rohAté,byTosti kRíDlaté

Bytosti s rohami aj krídlami sú prinajmenšom dvetisíc rokov v každej kultúre odsúvané bokom do sfér démonických .A je to tak v poriadku. Pretože tieto stvorenia sú spojené s obdobím, kedy vládli v mysliach a v okolí človeka stvorenia viazané na živly a prírodu – démoni. Nijako nesúvisia s terajším svetom. Obdobie bohov a najmä […]