Spolupráca so školami

Karpatské Slnko odpovedá na článok o alternativnom školstve na Slovensku tu…

V podstate hneď začiatku našej práce spolu,teda od.r 2000,aktivne spolupracujeme so všetkými typmi aj stupňami škôl materske nevynimajuc (Bratislava, Poprad, Brezová p.Bradlom,Košice). Najsilnejšími zložkami boli i sú obradoslovie našich predkov, mytológia,duchovná kultúra Slovanov, sebestačnosť a prírodné zručnosti, bylinkárne, výroba lukov a píšťal a intuitívna lukostreľba. Dopĺňame tak medzery v školských osnovách.

Tradičné sú už u nás pobytové školy v prírode aj školské výlety.

Máme dobré a dlhoročné vzťahy s pedagógmi aj mimo podujatí jednotlivých škôl, čo zvyšuje kvalitu spolupráce.Predurčuje nás k tomu aj naše vzdelanie (liečebná pedagogika n PdFUk Bratislava a pedagogický smer jazyk – estetika na FFUK Bratislava.) Tiež fungujeme aj ako terapeuti pre deti,ktoré našimi pobytmi prechádzajú.

Najbližšie podujatia so školami u nás:.OtVoreNá sTodoLa pre DoMškoLáKov,kažDý uToRok!!!praviDelné poDujatie.dÁ sa priHlasovaŤ.