Výroba luku


Už 12rokov pravidelne navštevujú našu takmer 200ročnú hlineno drevenú stodole na dvore záujemcovia o znovuzískanie zabudnutých výrobných a tradičných postupov,to všetko vlastnoručne.Možno sa naučiť vyrobit svoju píštalu-bezdierovú koncovku starého typu a iné dnes zabudnuté obradné a hudobné nástroje. Jedinečnú zložku tvoria kurzy na výrobu svojho luku(absolventov tohto typu kurzu rátame na stovky…) Nikde na Slovensku nejestvuje nič podobné. Kurz je otvorený pre všetky vekové skupiny,mužov aj ženy.(detaily v sekciiDielňa v ľavom paneli na stránke).

Najbližšie termíny výroby luku u nás 10.-11.11.2018,19.-20.11.(uzavreta skupina), Vianočné sviatky(medzi 27.-30.12.)