Čarovné bubnovanie,pískanie,spev, tanec- Veľká noc 2024

Zlaté mosty stavati článok tu… Na Bielu SoBotu sme sa streTli u nÁs na koPanici pod leSom,skuPina dievČat a žien, ktoRé sa chceLi doZvedieŤ o priRodZených spôSoboch,ako sa vySporiadať s vPlyvom eruPcii na Slnku,magneTických búRok a narušenia elekTromagnetiCkého poĽa zeMe Celý článok Čarovné bubnovanie,pískanie,spev, tanec- Veľká noc 2024