Obrad oživovania duše

Čas na kľudné, dostojné premyslenie si osobných vecí sa neuveriteľne stenčil. Zážitky zaznamenávame na dátové karty, lásku vyznávame smskou, jedlo objednávame cez internet, trasu lesom si pozrieme na aplikácii cez mapy a schopnosť vyrobiť niečo z pôvodnej prírodnej suroviny vidíme len na youtube ako zostrihaný dokument.Ľudia však stále vyhľadájú možnosť vyrobiť si archetypálne predmety ručne. Ich cena sa nedá zmerať, má osobnú hodnotu, spojenú so silným vnútorným zážitkom. To, čo bolo pre našich predkov bežnou prácou, a nielen možnosťou riešiť životné situácie , sa dnes stráca. Z pochopiteľných dôvodov – ľudia sa odnaučili pozerať, neobdivujú kameň, padnuté drevo a v hrnčiarskej hline vidia ( špinavé) blato… Ich tvár stále menej osvetľuje slnečno- mesačný svit, ale o to častejšie ten iný, a pomaly už jediný – z nabíjateľnej a “ hladkacej“ skrinky.

Pomôcky na duchovnej ceste

Vlastnoručne nájdené pero z dravca, magický lesný kameň. Alebo vyrobený luk, píšťala, tkací hrebeň to sú silné veci, ktoré poznajú nielen deti. Deti si prirodzene odkladali nájdené kamene, drevené palice… Takáto živá alebo oživená vec úplne zmení vaše fyzikálne pole, upraví prostredie, znečistené elektrosmogom, ale hlavne vám otvorí cestu k sebe, a v tomto období silného prepojenia s podsvetím, aj k predkom. Ak sa budete obklopovať jednoduchými, pôvodnými predmetmi sily z duchovného sveta , predkovia ich spoznajú a ľahšie k vám nájdu cestu a pomôžu vám.

Cesta hľadania a spracovania

Ak sa ľudia rozhodnú, že niečo vyrobia a zájdu do najbližšieho lesa, v tomto čarovnom prostredí sa zrazu ich pohľad zmeni od plochého zovšeobecňujúceho, k hľadaniu spojenia s prírodou. Jediné platidlo v tomto prírodnom veľkosklade je totiž vaše vedomie, čistota a zámer. Pri zámere k stvoreniu jedného z najsilnejších (a najúčinnejších) čarovných nástrojov, luku, si musíte dobre premyslieť, z čoho budete vyrábať – jestvuje totiž pravidlo, že si nič nové nedonesiete – len to, čo už sami nesiete v sebe. Tak sa stane, že nájdete drevo, ktoré má skrytú hrču, predstavujúcu napr. vašu nespracovanú minulosť… Ak sa správne naladíte, jasne uvidíte to, čo vás trápi a čo máte vo svojom vnútri, k čomu sa nedostanete. Aj výber dreviny napovedá o vás. Prežitie Cesty hľadania má svojú jasnú úlohu: naladiť vás na tvorbu súlade s vašou dušou.

Výroba silových predmetov

Samotná výroba je potom silný zážitok. Mení sa predstava o čase, zistíte, že posunúť sa mentálne ďalej závisí na vašej schopnosti materiál opracovať . Vytvára sa vzťah medzi vami a vašim výrobkom. Zmena sa deje súčasne. Ľudia k nám už roky, a bez prerušenia, chodia vyrobiť si luk alebo píšťalu, a počas dvoch dní v stodole zisťujú o sebe viac , ako o samotnej výrobe. Majú čas veci si premyslieť a zapracovať ich do dreva. Prehĺbi sa ich sebavedomie a stávajú sa silnejšími. Následne po dokončení sa im vyriešia veci, alebo sa prisnije silný sen, poskytujúci riešenie. Nezmenené ostávajú iba nástroje našich predkov, ktoré si pamätajú hodiny prác, potu ale aj radosti a úľavy. Preto pracujeme zásadne ručne . Každá technika nám uberá možnosť spojiť sa s predkami, ktorí to zvládli bez techniky, pôvodnou cestou, a vďaka tomu si zaslúžia rešpekt a obdiv.My sa môžeme iba pokúsiť nasledovať ich…