Obradoslovie našich predkov

Ako jediní na Slovensku uplatňujeme takmer dvadsať rokov v našich dennodenných životoch „večný kalendár“,magické Kolo roka. Sme radi,že aj iní sa snažia nás nasledovať a šíria myšlienky duchovného odkazu našich predkov cez svoje podujatia a kurzy.

Keďže žijeme v najužšom kontakte s voľnou prírodou a zvieratstvom, vnímanie živlov a bytostných síl navôkol je pre nás nevyhnutnosťou. Podriaďujeme im chod a spôsob svojho života a tiež hodnoty. Na obradoch,ktoré sme pod otvorenou oblohou v lesoch i na lúkach vykonali stovky, nechýbajú zasvätenia, postrižiny,prijímanie duxhovných mien v rodnom jazyku, práca so živlami ako chôdza po žeravej pahrebe,obradná lukostreľba, vítanie duchov predkov, svadobné obrady, prijímanie detí do rodiny,očistné obrady atď…

Všetky obrady konané u nás majú zároveň liečebný a terapeutický rozmer.niektoré sú uzavreté, len pre ľudí,ktorí k nám chodia na podujatia a hlbších záujemcov, iné otvárame aj pre verejnosť.

Najbližší obrad, otvorený pre verejnosť

13.12.2019,obRad Lucií, breZová p.Bradlom

Pridaj komentár