Obrady zo sveta rastlín

 

Obrady zo sveta rastlín

Ľudia dnes žijú  vo veľkom množstve svetov. Každý si môže žiť svoj svet , podľa vlastných pravidiel a predstáv. Máme možnosti cestovať, užívať si moderné technológie, venovať sa extrémným športom či oddávať sa ľubovolným ezoterickým smerom. Napriek týmto nevyčerpateľným možnostia v ťažkých časoch prirodzene hľadáme pomoc a úľavu v prírode. Obklopuje nás zo všetkých strán, veď sme jej súčasťou – hoc oddelenou. Snažíme sa voliť prírodné, eko či dokonca bio prostriedky a potraviny. Veľkým zdrojom pravého poznania v starých časoch bol čarovný svet rastlín a stromov. Slúžil ako zdroj potravy, oblečenia, prístrešia, paliva, liečby a bol sprievodcom duchovného poznania našich predkov.
Bosou nohou do lesa

Okrem nepopierateľných liečebných účinkov rastliny sprevádzali človeka životom i po smrti. Matke čerstvo narodeného dieťaťa sa nosili vyberané kvety, pomáhali jej bylinné kúpele, novorodencov očisťovali dymom, kútna plachta bývala zdobená kvetmi. Nevesta dostáva veľké množstvo kvetov a na hlave má ochranný veniec, zosilňujúci jej silu a umožňujúci príchod nového života. Podobne to bolo i pri pohreboch či odprevádzaní umierajúceho. Dymom z vybraných bylín sa čistil jeho príbytok a po smrti i jeho telo. Pletené vence – predstavujúce kolobeh zrodenia a smrti ako aj ohraničenie božskej magickej sily.

Využitie rastlín v obradoch je skrátka neodškriepiteľné. Dnes sme si vytvorili umelé hranice nášho sveta a  prírodou. Mizne príroda a obrady sú len stratenou cestičkou lesom, kam sa bojíme vstúpiť bosou nohou, miestom kam sa v nepriaznivom počasí  nechodí. Bájne bytosti rastlín a stromov patria rozprávkam.

Použitie i zneužitie

Odpradávna pomáhali všade tam, kde došlo k nerovnováhe. Znalosti ich účinkou boli veľmi cenné, pretože jestvovalo len ústne podanie s malou možnosťou samoštúdia. Potrebný bol sprievodca. Často sa používali čarovné odvary, slúžiace k nadviazaniu spojenia s duchovným svetom. Ich účinok vytváral trvalé spojenie  a nebolo potrebné ho opakovať, ako to dnes praktizujú ľudia hľadajúci pestrý zážitok, opakujúc ho tak často ako sa len dá, neuvedomujúc si, že strácajú spojenie nielen s prírodou ale aj so sebou samým a stávajú sa obeťami rastlinných démonov, ktorým slúžia ako potrava. Od tých marihuanových až po ayahuascových…

Správne použitie rastlín často prezrádzali samotné rastliny hľadajúcim. Pomáhali si farbou, tvarmi, vôňami i chuťami, ktoré uľahčujú ľuďom určiť ich použitie. Podmienkou na otvorenie spojenia bola pripravenosť pýtajúceho sa – aj tým, že bol npríklad bosy, s rozpustenými vlasmi, bez prítomnosti železa, postiaci sa…A tiež pravdivosť a dôležitosť jeho zámeru.

Dnes si môžeme prečítať v knihách i na internete čokoľvek. Nemusíme sa postiť, modliť ani prinášať obety, aby sme sa dozvedeli niečo o rastlinách. Nemusíme dokonca ani chodiť do lesa, veď rastliny je možné si kúpiť, objednať – či dokonca zakázať. Zabúdame však na skutočnosť, že Slovensko je stále veľmi bohaté na liečivky a stále je možné ich zbierať, sušiť, užívať. Zákony sa stále menia a možno raz budú liečivé rastliny v EÚ postavené mimo zákon – a možno bude zakázaný aj človek.
Jedlé rastliny

Sami bývame v chladnej lesnatej oblasti a vidieť prízemný mráz v máji či v polovici augusta nie je nič zvláštne.  V okolitých lesoch však veľa vecí nepomrzne a vždy sa nájde dosť rastlín na šalát či čerstvý čaj. Ľudia hľadajúci rovnováhu  a uzdravenie študujú ich účinky . No zasa zabúdajú, že súčasťou tohto vyučovania by mala byť mytológia a obrady. Tie oddávna patria k dedičstvu rastlín, ktoré k nám prehovárajú. Ich výskyt a množstvo nám pomáha určiť čas a výskyt ochorení, s ktorým sa môžeme stretnúť. My sprevádzame ľudí týmto svetom už roky, a trúfame si povedať, že odhalenie skrytých súvslostí a možností, napriklad čo sa dá jesť, sa stala v ich živote jedným z medzníkov. (Niečo sme naznačili aj načrtli v pár článkoch na týchto stránkach, no príroda je živá, a lepšie raz vidieť ako…)V tom svete, kam sa dostávame, je všeko spojené, všetko sa dávkuje presne a pravidelne a všetko do seba zapadá.
Sviatky rastlín

Najväčšie a najhonosnejšie sa konajú práve teraz, na začiatku leta. Ich vyvrcholením bývajú dožinky na konci leta, obťažkané semenami a plodmi. Vence týchto obradov sú celé jedlé.

Slnovratové letné vence sú demonštráciou sily ohňa v prírode. Kvety ako pretavený oheň v jazyku živlov priam horia na hlavách dievčat a žien, a veru sa nimi zdobia aj muži. Celá bytosť sa v týchto dňoch utápa vo svete rastlín, my sme tu v máji a v júni iba nepodstatné položky sveta zdania a vidín. Brodíme sa cez oceány trávy, zabúdame sa vo svete omamných vôní orgovánov, psieho vína,bazy,lipy…Kvety a stromy k nám hovoria tak nahlas, že len hluchý to nepočuje…

Skutočnosťou je, že v tomto čase kraľujú rastliny – tancujúc svoj tanec svetla a tepla, a my, točiac sa v spoločnom kole okolo slnovratového ohňa, ho iba  napodobňujeme.Najlepšie, ako to vieme…

text:Weleslawa a Duchoslav

Pridaj komentár