Obchádzanie v kruhu ako splynutie so slnkom

V týchto dňoch sa nachádzame v žiari ohňa. Tento živel vládne v celej prírode, ovplyvňuje naše životy viac, než si chceme pripustiť, a jeho horúčosť nás bude stravovať až do konca leta. No vrcholí práve v mesiaci jún, na letný Celý článok Obchádzanie v kruhu ako splynutie so slnkom