Sila posvätných miest

Keď sme pred rokmi na tomto priestore napísali článok Silové miesta a hľadanie zázrakov, vyvolal rôzne odozvy a na našej stránke patrí medzi najčítanejšie. Značí to okrem iného najmä to, že ľudia milujú tajomné, nevysvetliteľné a staré miesta, lebo ich Celý článok Sila posvätných miest