PriaDkové Lucie, MOjtín 2022

TeŠíme sa,že sa stane tRadíciou: predSlnovratové streTnutie v čase strídžích dní. Mamy a dcéRy,alebo proste babY akéhokoĽvek veku…pRiadky,tak ako sme.ich už nemoHli zažiť my, tak si ich roBíme nanoVo! Veßtby, liaTie vosku pred polnoCou, bubnovanie v kruHu, varenie, tkanie a rozprAvanie strašidelných aj doJemných príBehov, ČisTenie doMu – „luciovanie“, lukoStreĽba v sneHu pri Morenínskom Jazierku, rozPrávky s klbkom…spolu, dni plné čarov a spoločného porozumenia .