Morenín jeseň 2019

Kotol a ohen v strede dvora je základ
maRija moRevna a tie druhé…
Prvá skúŠka BaBy Jagy
Priprava na PoTnú Chyžu
Zabezpečenie oBradného pRiestoru
UcTievačky slNka 1
…a 2…
VýRoba veŠteckého šípu daLa zabrať
A medziTým sme vaRili halászlé pre nemäsoŽrútov, tzv.WeleslawiNo (viď Čarovná kuChárka)
Andrej mal zÁžitok z toFu

A Lesanka z vodenia kozičiek.