Katarínsky obradný deň

STridŽie dNi,moKošínKy a meTla.maGické spojenie…

Aj miA si To mYslí

ZoRana sa pRipRaVuje na oBraD,ako vŽdY

zodPovedne.

u doBromiLy pri čaJi,kaPustnici a „múDrosTiach“…a poTom náS čaKal už len tMavý Les,horúci oHeň a hlavný oBrad s veŠtBami.ten sa ale nefotí.